In een uitspraak van het Spaans Grondwettelijk Hof, is de methode waarmee de gemeentelijke meerwaardebelasting berekend wordt ongrondwettelijk verklaard. Hiermee zien de gemeentes in heel Spanje een bron van inkomsten van om en bij de 2,5 miljard euro per jaar opdrogen.

Sinds 2017 zijn er al een aantal uitspraken geweest, omdat deze belasting betaalbaar was ongeacht of er winst werd gemaakt al dan niet. In een hoogconjunctuur kan dit als normaal beschouwd worden, maar als je verkoopt met verlies, is het alles behalve normaal dat je hier nog eens extra op belast wordt. Ondertussen diende je als verkoper (of als erfgenaam) deze belasting al niet meer te betalen als je een netto verlies had. Maar sinds gisteren is het dus nog een stap verder; tot nader order zal niemand deze dienen te betalen, daar de berekeningsmethode ongrondwettelijk wordt beschouwd. De exacte toedracht is vooralsnog onbekend, omdat de verklarende tekst van het vonnis nog dient geschreven te worden.

Dat de fiscale overheden hier iets aan zullen doen en een nieuwe berekeningsmethode zullen aanleveren, lijkt ons duidelijk. Wanneer dit zal zijn en op welke manier, blijft vooralsnog afwachten…