Anti-Witwaswetgeving in Spanje en Internationale Geldtransfers voor Vastgoedaankopen in Spanje: Een Uitgebreide Gids

Bij het kopen van onroerend goed in Spanje vanuit het buitenland komt meer kijken dan alleen het vinden van uw droomhuis. De Spaanse autoriteiten hanteren strikte regels om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Daarom is het van essentieel belang dat alle financiële transacties transparant en volgens de wetgeving worden uitgevoerd. Bij Seb Leeson Legal Group begeleiden we onze klanten door dit proces en zorgen we ervoor dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd.

Anti-Witwaswetgeving in Spanje

Witwassen van geld houdt in dat illegaal verkregen geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legale inkomsten. Dit kan door middel van complexe financiële transacties die de herkomst van het geld verhullen. Om dit te voorkomen, heeft Spanje, in lijn met Europese en internationale standaarden, strikte anti-witwaswetten ingevoerd. Deze wetten verplichten financiële instellingen en andere partijen om verdachte transacties te melden en de identiteit van hun klanten te verifiëren.

Verplichte Regels bij Internationale Geldtransfers

Wanneer u van plan bent geld over te maken van het buitenland naar Spanje voor de aankoop van vastgoed, zijn er verschillende regels en vereisten waaraan u moet voldoen:

 • Identiteitsverificatie:

  • U moet uw identiteit aantonen met een geldig paspoort of nationale identiteitskaart.
  • Mogelijk wordt u ook gevraagd om bewijs van uw huidige adres (zoals een recente energierekening of bankafschrift).
 • Bewijs van de Herkomst van de Fondsen:

  U moet aantonen waar het geld vandaan komt. Dit kan bijvoorbeeld door loonstroken, verkoopcontracten van eigendommen, erfenisdocumenten of bankafschriften voor te leggen. Dit is vaak het moeilijkste en meest tijdrovende punt in het gehele proces. We gaan proberen u alvast de nodige basisinformatie mee te geven, zodat u begrijpt dat dit een zeer belangrijk, zo niet hét belangrijkste onderdeel is van het gehele proces waar u aan dient te voldoen:

  • Standaard zal u de laatste 3 belastingaanslagen dienen voor te leggen. Om te kunnen bewijzen dat u voldoende inkomsten heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Indien u een hoog inkomen heeft en het gemakkelijk aantoonbaar is dat u meer dan voldoende verdient jaarlijks, kan het eventueel genoeg zijn om de investering die u zal doen in Spanje te bewijzen en onderbouwen zonder verdere documentatie. Dit is echter niet gangbaar als afdoend middel.
  • U heeft de fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop hier in Spanje verkregen via een nalatenschap: Dan dienen wij in het bezit gesteld te worden van de notariële akte van aanvaarding en verdeling van deze nalatenschap + de financiële bewijzen van de geldstroom. Dat wil zeggen het bewijs dat het geld van de nalatenschap van de notaris zijn/haar rekening op uw rekening is toegekomen en wat er daarna met dat geld gebeurd/gedaan is tot en met de datum van de overschrijving naar Spanje. De volledige historiek van het geld dient bewezen te worden.
  • U heeft de fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop hier in Spanje verkregen via een schenking: Dan dienen wij in het bezit gesteld te worden van de notariële akte van deze schenking of van het aangetekend schrijven als het gaat om een bankgift (België) + de financiële bewijzen van de geldstroom. Dat wil zeggen het bewijs dat het geld van de schenker overgemaakt werd aan de begunstigde (u dus) en wat er daarna met dat geld gebeurd/gedaan is tot en met de datum van de overschrijving naar Spanje. De volledige historiek van het geld dient bewezen te worden. Opgelet! In dit geval gaan we ook de nodige stavingsdocumenten nodig hebben van de schenker van het geld!
  • U heeft de fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop hier in Spanje verkregen via sparen: Dan dienen wij in het bezit gesteld te worden van de nodige bewijzen en attesten die dit kunnen onderbouwen. De volledige historiek van het geld dient bewezen te worden en dus gaan we langer in de tijd terug dienen te gaan met meer belastingaanslagen, een attest van uw huidige bank die bevestigt dat de fondsen reeds geruime tijd op de rekening staan enz.
  • U heeft de fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop hier in Spanje verkregen via een lening: Dan dienen wij in het bezit gesteld te worden van de leningovereenkomst met de financiële instelling. Indien u geld heeft geleend bij vrienden of familie, dan dienen wij ook terug voor hen de herkomst te weten van het geld dat zij aan u geleend hebben (dus zij dienen ook volledig te voldoen aan de anti-witwaswetgeving) en een kopie te krijgen van de privé leningsovereenkomst + de financiële bewijzen van de geldstroom. De volledige historiek van het geld dient bewezen te worden.
  • U heeft de fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop hier in Spanje verkregen via een andere manier: Dit zal ons duidelijk worden tijdens ons persoonlijk gesprek en wij zullen u natuurlijk helpen en meedelen welke documenten u dient te overhandigen ter staving.
 • Meldingsplicht van Grote Transacties:

  • In Spanje moet elke transactie van €10.000 of meer worden gemeld aan de relevante autoriteiten.
  • Banken en andere financiële instellingen zijn verplicht verdachte activiteiten te rapporteren aan SEPBLAC, de Spaanse anti-witwasautoriteit.

Zoals u hier heeft kunnen lezen, komt er dus heel wat meer bij kijken dan enkel maar het geld over te maken. We gaan zeer intensief met u dit onderdeel van het aankoopproces behartigen, daar er gedeelde verantwoordelijkheid is. U dient het nodige over te maken en voor handen te hebben, en het is onze taak om dit te vergemakkelijken maar ook te bekijken en te controleren, anders kan u géén gebruik maken van onze klantenrekening, desgevallend.

Rol van Seb Leeson Legal Group

Bij Seb Leeson Legal Group helpen we onze klanten om deze complexe regelgeving te begrijpen en na te leven. Onze diensten omvatten:

 • Advies en begeleiding: Wij adviseren u over de benodigde documentatie en helpen bij het verzamelen en indienen van alle vereiste stukken.

 • Communicatie met banken en autoriteiten: Wij onderhouden contact met uw bank en de relevante Spaanse autoriteiten om ervoor te zorgen dat de overboeking soepel verloopt en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

 • Juridische Ondersteuning bij vastgoedaankoop: Naast het regelen van de financiële aspecten, bieden wij uitgebreide juridische ondersteuning bij de aankoop van uw eigendom in Spanje, inclusief het controleren van contracten en het regelen van de eigendomsoverdracht.

Anti-Witwaswetgeving in Spanje, tips

Belangrijke tips voor onze klanten om te voldoen aan de anti-witwaswetgeving in Spanje:

 • Begin Vroeg met het Verzamelen van Documenten: Het kan enige tijd duren om alle benodigde documenten te verzamelen. Begin hier dus vroeg mee om vertragingen te voorkomen.

 • Wees Transparant: Transparantie over de herkomst van uw geld is cruciaal. Verberg geen informatie, aangezien dit kan leiden tot juridische complicaties. U kan ons alles vertellen in een persoonlijk gesprek, zodat wij u kunnen helpen om met alles in orde te zijn en ervoor te zorgen dat dit proces vlekkeloos verloopt.

 • Raadpleeg een Specialist: Schakel altijd een juridische specialist in, zoals ons kantoor, om ervoor te zorgen dat u aan alle eisen voldoet en om het proces soepel te laten verlopen.

Conclusie voor de Anti-Witwaswetgeving in Spanje

Het naleven van de anti-witwaswetgeving in Spanje bij internationale geldtransfers naar Spanje voor de aankoop van vastgoed is van cruciaal belang. Bij Seb Leeson Legal Group staan wij klaar om u door dit proces te begeleiden en te zorgen dat alles volgens de wet verloopt. Door onze expertise en ervaring te benutten, kunt u met een gerust hart uw droomhuis in Spanje kopen, wetende dat alle financiële en juridische aspecten in goede handen zijn.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen helpen bij uw vastgoedaankoop in Spanje.

Seb Leeson Legal Group – Uw partner in internationale vastgoedtransacties!

Anti-Witwaswetgeving in Spanje