Begeleiding bij aankoop van vastgoed in Spanje, de Canarische Eilanden of Tenerife: U bent aan het juiste adres bij Seb Leeson Consulting! Wij zijn uw partner voor de volledige begeleiding bij aankoop in Tenerife, de Canarische Eilanden of Spanje! U heeft ongetwijfeld al verhalen gehoord of gelezen van gedupeerde mensen die in Spanje of Tenerife vastgoed hebben gekocht. Of dat niemand te vertrouwen is. Of dat het onbegonnen werk is indien u de  Spaanse taal niet machtig bent. Allemaal niet van toepassing als u met Seb Leeson Consulting samenwerkt en wij u bijstaan bij de aanschaf van uw vastgoed!

Welke diensten bieden wij aan? Bij de begeleiding bij aankoop in Tenerife of Spanje werken wij steeds met totaaloplossingen waarbij U centraal staat. Uw tevredenheid is onze zorg. Onze belangrijkste troeven:

 • Begeleiding in heel Spanje

 • Begeleiding in het Nederlands

 • Wij vertegenwoordigen u en verdedigen uw belangen

 • Onafhankelijke controles

 • Volledige begeleiding van A tot Z

 • Als erkende Spaanse asesoria zijn we lid van verschillende professionele organisaties en verzekerd voor al onze werkzaamheden

 • Ervaring en aanzien. We leveren steeds perfect werk af zodat u op uw twee oren kan slapen!

BEGELEIDING BIJ AANKOOP VASTGOED IN SPANJE

Begeleiding bij aankoop

Wat omvat nu onze begeleiding bij aankoop in Tenerife of Spanje, vooraleer u eigenaar wordt? Welke oplossingen en welke werkwijzen hanteren wij? Het is zeer eenvoudig: U gaat kopen via een bouwpromotor, makelaar or particulier. Alles ziet er dus goed uit maar u wenst (en dat is een zéér goed idee) toch dat een specialist terzake in uw eigen taal alles nakijkt en aan uw zijde staat om te waken over uw belangen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan achteraf.

Wij gaan u volledig stap voor stap begeleiden tijdens uw aankoopproces, ongeacht wat u koopt, bij wie u koopt en hoeveel u ervoor betaalt!

Begeleiding bij aankoop: een overzicht!

Vastgoed kopen in Tenerife of in het algemeen in Spanje, verloopt gelijkaardig met de procedure in België of Nederland, maar er zijn wel meerdere belangrijke verschillen. U dus laten bijstaan door een onafhankelijk Nederlandstalig consulent is geen overbodige luxe, geeft u meer gemoedsrust en voorkomt eventuele problemen en hoge kosten achteraf. Wij zijn volledig verzekerd als Spaans bedrijf voor onze diensten voor zowel Spanje als de Canarische Eilanden. Ongeacht waar of via wie u in Spanje koopt, laat u altijd bijstaan door een onafhankelijke partij, zoals Seb Leeson Consulting!

De onderstaande informatie heeft tot doel u een algemeen overzicht te geven van de aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier verloopt. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

OPGELET! Voor specifieke gevallen, verwijzen we u graag door naar de volgende gerelateerde artikels die deze onderwerpen behandelen:

NIE – Número de Identificación de Extranjero

Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje als particulier kan niet zonder de befaamde NIE. De NIE is een persoonlijk identificatienummer, die ook als belasting identificatie nummer dient, dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen, moet bezitten. Je kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België of een Sofi nummer in Nederland. De NIE bekomen we voor u via de Policía Nacional van het gebied daar waar u het vastgoed wenst aan te kopen of kan u zelf bekomen via een Spaanse Ambassade.

De Spaanse fiscus

Nadat we uw NIE hebben bekomen, gaan we uw NIF aanvragen. Dit is zodat u ook aangemeld wordt bij de Spaanse fiscus. Vastgoed kopen in Spanje zal helaas niet gaan zonder belastingen te betalen. Sinds 2018 dient u op voorhand aangemeld te zijn bij de Spaanse belastingdienst zodat u aan de fiscale verplichtingen in Spanje kan voldoen. Daarna gaan we ook voor u de Clave Digital (token) aanvragen bij de Spaanse fiscus zodat u bij talrijke instanties digitaal zaken kan verrichten, zoals bij de fiscus, de gemeente enz. Dit is nodig voor een vlot verloop van uw aankoopprocedure en de belastingen die hiermee gepaard gaan. Deze Digitale Sleutel heeft een geldigheid van 2 jaar. Wij regelen, als erkende Spaanse asesoria, de aanmelding voor u op telematische wijze bij de fiscus zodat u niets hoeft te doen!

Het bod

Er bestaan geen vaste regels in Spanje als het gaat over het plaatsen van een bod voor de aankoop van vastgoed. Een vraag die we heel vaak krijgen is “hoeveel kan ik er af doen?”. Daar bestaat geen vast antwoord voor, daar dit volledig van de verkopende partij afhangt. Is de verkoper gehaast om te verkopen? Heeft hij dringend geld nodig? Staat het veel te hoog geprijsd? Staat het al lang te koop? Dit zijn maar enkele van de factoren die de prijs en het biedingsproces zouden kunnen beïnvloeden.

Seb Leeson Consulting is dé referentie bij uitstek om u volledig bij te staan bij de aankoop van vastgoed in Spanje, Tenerife of één van de andere Spaanse eilanden om een gehele vlekkeloze procedure zonder stress te doorlopen. Vastgoed kopen doet u samen met ons aan uw zijde, onze begeleiding bij aankoop is persoonlijk op u afgestemd; of u nu rechtstreeks koopt bij een particulier, via een makelaar of bij de bouwpromotor, laat u door ons bijstaan en begeleiden, in uw eigen taal, mét garanties, u zal er geen spijt van hebben!

Kiezen voor Seb Leeson Consulting is kiezen voor een vlotte en professionele aankoop begeleiding in Spanje!

De verkoopovereenkomst

Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen en er een prijsovereenkomst is, zal of de makelaar of zullen wij een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop. Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje gebeurt in het algemeen door een compromis te tekenen vooraleer er naar de notaris gegaan wordt, niettegenstaande dit geen wettelijke verplichting is. Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop.

Dit voorschot blijft op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, derde, …) tot aan de akte of in voorkomend geval gestort aan de verkopende partij. Wij proberen steeds een overeenkonst te hebben met de andere partij dat dit voorschot op onze klantenrekening kan geconsigneerd worden, zodat u een hogere graad van bescherming geniet.

BEGELEIDING BIJ AANKOOP 2

Neemt u aub contact met ons op vooraleer u een compromis tekent bij een makelaar, zodat wij deze voor u kunnen nalezen en waken over uw belangen! U dient er zeker van te zijn dat u begrijpt wat u tekent, én koopt!

Nazicht schulden

Bij onze begeleiding bij aankoop van vastgoed in Tenerife of Spanje vormt de controle van eventuele schulden op het vastgoed een zeer belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. In Spanje en op de Canarische Eilanden kan u schulden op vastgoed overnemen, deze worden niet automatisch gezuiverd bij verkoop. Dramatische verhalen die u wel eens hoort in het nieuws hebben meestal als oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is en dat de koper zich niet heeft laten bijstaan door een onafhankelijke consulent. Of erger nog, dat er kwaad opzet in het spel geweest is.

Vastgoed kopen met een nog lopend hypotheek is dus mogelijk, u kan zelfs de hypotheek overnemen, maar dit is niet aan te raden. Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden na de ondertekening van de akte. De vereffening van een lopend krediet kan enige tijd in beslag nemen, daar de bank dient terugbetaald te worden, waarna er terug een akte dient verleden te worden om de hypotheek te schrappen uit het Register. Dit is eigenlijk net hetzelfde als in België, alleen dat dit dan door de notaris volledig gedaan wordt en u er totaal niets van weet of merkt. Het spreekt voor zich dat wij dit voor u gaan natrekken, controleren en opvolgen!

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, de comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI/SUMA (kadastraal inkomen – grondlasten). U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper!

Er dient door de verkoper een gemeentelijke meerwaardebelasting betaald te worden bij de verkoop van zijn vastgoed, maar het is de wettelijke plicht van de koper om dit effectief te gaan betalen bij de overheid indien de verkoper een niet-resident is. Dus is het belangrijk om op voorhand te weten hoeveel dit bedraagt daar deze som van de prijs afgehouden wordt. De meerwaardebelasting wordt dus niet bij de notaris vereffend maar later via de gemeente. U houdt dit bedrag in van de aankoopprijs en Seb Leeson Consulting gaat dit voor u betalen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Indien de verkoper geen fiscaal resident is, dient er 3% ingehouden te worden op de verkoopprijs. Wederom ligt de verplichting om dit te betalen aan de Spaanse fiscus bij de koper. Dit wordt tevens niet bij de notaris vereffend maar door Seb Leeson Consulting bij de bevoegde diensten.

De betaling

Doorgaans zal u reeds 10% aanbetaald hebben aan ons of aan de vertegenwoordiger van de verkoper als voorschot voor de aankoop van het vastgoed. Blijft er nog het saldo te betalen voor de effectieve aankoop. Dit kan op verschillende manieren, die we hier kort gaan toelichten:

 • Via uw eigen Spaanse bankrekening: Dit heeft als voordeel dat u de volledige controle over uw eigen financiën behoudt, met andere woorden u zal de fondsen voor de aankoop van uw eigen Belgische/Nederlandse rekening overmaken op uw eigen (nieuwe) Spaanse bankrekening. Het nadeel hiervan is dat de Spaanse bankrekeningen niet goedkoop zijn. U zal ook rekening moeten houden met het feit dat de verkoper hoogstwaarschijnlijk een gecertifieerde Spaanse bankcheque wenst, die u tussen de 0,4% en de 0,7% zal kosten op het (aankoop)bedrag van de cheque. Dus u bent meteen honderden tot duizenden euro’s kwijt hiervoor.

 • Via de Spaanse Notaris: Dit heeft als voordeel dat u geen Spaanse rekening dient te openen. Maar de notaris zal hiervoor een extra akte opmaken, die u zal dienen te betalen. Deze meerkost begint aan ongeveer 450€ en zal stijgen in functie van de som die u aan de Spaanse notaris heeft overgeschreven.

 • Via onze klantenrekening: Wij hebben een speciale klantenrekening bij de Spaanse privé bank “Banca March” waarbij we uw fondsen kunnen ontvangen voor de aankoop van vastgoed. Wanneer we gecertifieerde bankcheques gaan opvragen om aan de verkoper te overhandigen bij de ondertekening van de akte, dienen wij slechts 50€ commissie aan de bank te betalen. Dus dit is veruit de goedkoopste manier om uw aankoop te voltooien.

 • Rechtstreeks aan de verkoper: U heeft ook de optie om voorafgaandelijk aan de verkoop, de som aan de verkoper over te maken. Het spreekt voor zich dat dit de nodige problemen en gevaren met zich kan meebrengen en dat we deze werkwijze absoluut niet goedkeuren.

De Spaanse bankrekening

Indien u opteert voor het openen van een Spaanse bankrekening, zullen er nog een aantal verplichtingen moeten vervuld worden. Het voordeel van de Spaanse bankrekening is dat u alles netjes gescheiden kan houden, het nadeel is dat de Spaanse bankrekeningen nu eenmaal niet goedkoop zijn en er voor van alles en nog wat commissie gevraagd wordt.

Voor het openen van de bankrekening zal u zowiezo het volgende dienen aan te leveren:

 • Laatste belastingaanslag; vertaald naar het Spaans

 • Bewijs herkomst fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop

Nu, bij de meeste gemeentes en autonomo regio’s kunnen we voor u de domiciliëringen van de meeste nutsvoorzieningen laten doen op uw Belgische of Nederlandse bankrekening. Dit is op de meeste Canarische Eilanden het geval. Raar maar waar, bij de meeste gemeentes op het vasteland van Spanje gaat het niet. Vooral de watermaatschappijen en de internetproviders staan dit vaak in de weg. Informeer u dus op voorhand of er al dan niet een Spaanse bankrekening nodig is, vooraleer deze beslissing te nemen!

De Notaris

BEGELEIDING BIJ AANKOOP 3

Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje doet u ook met een notaris en onze begeleiding bij aankoop vervat natuurlijk ook dit zeer belangrijk moment. Ook al is het perfect mogelijk om de transactie zonder notaris te doen, raden we dit absoluut af! Er wordt een afspraak gemaakt bij een Notaris naar keuze te kiezen door de koper, meestal tussen de 1 en 3 maanden na de ondertekening van de aankoopbelofte. Op dit ogenblik wordt de notariële akte ondertekend, zal de verkoper betaald worden en worden u de sleutels overhandigd.

De notaris heeft echter niet dezelfde functie in Spanje als een Belgische of Nederlandse notaris. De Spaanse notaris zal de akte voorbereiden op basis van de gegevens die wij hem verstrekken. Hij zal dus zelf geen onderzoek instellen naar het vastgoed dat u koopt! Hij is tevens niet verantwoordelijk voor de transactie, de juistheid van de informatie of aangeleverde documentatie! Daarom dat u steeds een onafhankelijke partij nodig heeft om u bij te staan en er zeker van te zijn dat alles vlot verloopt!

Registratie

Naar analogie met België en Nederland, dient uw aankoop ook hier geregistreerd te worden bij de bevoegde instanties. De notaris doet dit echter niet automatisch en u bent als nieuwe eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat wij dit voor u zullen verzorgen.

De Registratieprocedure neemt vaak enkele weken in beslag en hier zijn ook kosten aan verbonden, gebaseerd op de aankoopwaarde van uw onroerend goed. Dit zijn de Registratierechten.

Belastingen

Uw grootste extra kost bij de aankoop zijn de overdrachtsbelastingen. Deze zijn afhankelijk van een aantal parameters:

 • U koopt normaal gebruikt vastgoed
 • U koopt nieuwbouw
 • U koopt via een veiling of een bankbeslag: hier gelden ook regelmatig uitzonderingen of andere regels voor

Dan is deze ook nog eens afhankelijk van de regio waar het vastgoed zich bevindt. Zo zijn de overdrachtsbelastingen in Madrid bijvoorbeeld niet gelijk aan Andalucié, en die zijn dan weer ook niet gelijk aan de Canarische Eilanden. Een overzicht aangaande de kosten en belastingen bij uw aankoop kan u op de pagina “belastingen bij aankoop” terug vinden.

De aangifte en betaling van deze taks dient u zelf te regelen na de ondertekening van de authentieke akte, de notaris neemt dit niet voor zijn rekening. Wederom spreekt het voor zich dat wij dit voor u zullen behartigen.

Nutsvoorzieningen

Net zoals thuis, dienen ook hier de nutsvoorzieningen overgedragen te worden van de vorige eigenaar op uw naam. Dit omvat het afsluiten van een elektriciteitscontract, watervoorziening, vuilnisophaling, aanmelding bij de gemeente, grondlasten enz. Bij onze begeleiding bij aankoop zijn al deze formaliteiten ook vervat, u hoeft zich dus nergen druk om te maken, we regelen alles!

Kadaster

U dient de gemeente en het kadaster in te lichten dat u de nieuwe eigenaar bent van uw vastgoed. Jaarlijks zal u Grondlasten of Kadastraal Inkomen (KI) moeten betalen dat hier de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles heet (IBI) of in sommige gemeentes SUMA. Wij laten voor al onze klanten deze belasting domiciliëren/debiteren op uw bankrekening zodat u nooit te laat betaalt en dus geen boetes oploopt.

U zal hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komen om de belasting voor niet residenten te moeten betalen.

Begeleiding bij aankoop: tot slot

Seb Leeson Consulting is dé referentie bij uitstek om u volledig bij te staan bij de aankoop van vastgoed in Spanje, Tenerife of één van de andere Spaanse eilanden om een gehele vlekkeloze procedure zonder stress te doorlopen. Vastgoed kopen doet u samen met ons aan uw zijde, onze begeleiding bij aankoop is persoonlijk op u afgestemd; of u nu rechtstreeks koopt bij een particulier, via een makelaar of bij de bouwpromotor, laat u door ons bijstaan en begeleiden, in uw eigen taal, mét garanties, u zal er geen spijt van hebben!

Kiezen voor Seb Leeson Consulting is kiezen voor een vlotte en professionele aankoop begeleiding in Spanje!

Begeleiding bij aankoop: speciale gevallen

 • BANKBESLAGEN: De procedure voor de aankoop van een bankbeslag is anders dan een “normale” aankoopprocedure van vastgoed. Lees het artikel dat alles over de aankoop van bankbeslagen in Spanje uitlegt: Aankoop bankbeslag in Spanje. 

 • NIEUWBOUW: De aankoop van nieuwbouw is ook anders dan de aankoop van reeds bestaand vastgoed. Vaak zal u “op plan” aankopen en in schijven dienen te betalen aan de bouwpromotor. Lees ons artikel over de aankoop van nieuwbouw in Tenerife.

 • VENNOOTSCHAP: De aankoop via een buitenlandse geregistreerde vennootschap behoort tot de mogelijkheden wanneer u vastgoed wenst aan te schaffen in Spanje. U kan dus perfect met uw Belgische of Nederlandse vennootschap vastgoed aankopen in Spanje, wat een aanzienlijk fiscaal voordeel kan zijn. Hiervoor is een extra procedure nodig die we voor u kunnen verzorgen. Lees ons artikel over het aankopen van vastgoed in Spanje met een vennootschap.

 • UITKOOP/SCHEIDING: Bij een scheiding of “uitkoop” van een mede-eigenaar van het Spaans vastgoed dienen ook de nodige formaliteiten vervuld te worden. Lees hier ons artikel over boedelscheidingen en uitkoop van partners.

BEGELEIDING BIJ AANKOOP

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.