Begeleiding bij verkoop in Spanje

Begeleiding bij verkoop in Spanje: Seb Leeson Consulting verzorgt de gehele juridische en fiscale begeleiding bij verkoop in Spanje van uw vastgoed.  

U wenst vastgoed te verkopen in Spanje? U wenst een zo groot mogelijk succes te hebben om vlot uw vastgoed te verkopen aan een correcte prijs? Geen probleem! Bij de begeleiding bij verkoop gaan we ervoor zorgen dat alles vlot verloopt en de akte snel en vlot verleden kan worden, in uw eigen taal!

 • Begeleiding in het Nederlands

 • Wij vertegenwoordigen u en verdedigen uw belangen

 • Onafhankelijke controles

 • Volledige begeleiding van A tot Z

 • Als erkende Spaanse asesoria zijn we lid van verschillende professionele organisaties en verzekerd voor al onze werkzaamheden

 • Ervaring en aanzien. We leveren steeds perfect werk af zodat u op uw twee oren kan slapen!

Begeleiding bij verkoop in Spanje:

Wat omvat nu onze begeleiding bij verkoop? Seb Leeson Consulting begeleidt u stap voor stap en zorgt ervoor dat alles vlot verloopt. In uw eigen taal, met uw wensen centraal. We gaan de volgende zaken in samenspraak met u ondernemen:

 • Wij werken in heel Spanje, ook al is ons kantoor op Tenerife.

 • In voorkomend geval: de volledige verkoop regelen met een volmacht, zodat u zich niet hoeft te verplaatsen

 • Nazicht of u nog openstaande schulden heeft

 • In voorkomend geval uw hypothecair krediet aflossen

 • Opstellen van de compromis (aan- en verkoopbelofte)

 • Aanwezigheid bij de notaris bij de ondertekening van uw Akte

 • Vertalen van uw Authentieke akte

 • Coördinatie tussen uw financiële instelling, de notaris en uzelf

 • Controle dat de koper zijn verplichtingen nakomt

 • Controle dat uw belastingen betaald zijn

Na de ondertekening bij de notaris van de authentieke akte (uw verkoop) dienen er nog een hoop formaliteiten vervuld te worden. In België wordt bijna alles door uw Notariskantoor afgehandeld en de overdrachten van water, elektriciteit enz verzorgt u meestal zelf wel. 

In Spanje is het echter gebruikelijk dat een externe partner (zoals Seb Leeson Consulting) alle verdere afhandelingen verzorgt, daar deze verplichtingen hier NIET door het Notariskantoor gedaan worden.

Indien deze formaliteiten niet door ons voor de koper worden gedaan, gaan we alsnog de nodige bewijzen bij de koper opvragen dat alles wel degelijk in orde gebracht is, zodat u als verkoper in orde bent! Neem contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek aangaande de begeleiding bij de verkoop van uw vastgoed.

We gaan ook bij uw begeleiding bij verkoop in Spanje zorgen voor alle mogelijke belastingen, dat deze in orde zijn en betaald worden evenals uw extra aangiftes die dienen te gebeuren. Meer informatie hierover, in de rubriek belastingen bij verkoop.

Aan te leveren documenten

Als verkoper zal u gebonden zijn om het pand “vrij en onbelast” te verkopen. Hiervoor gaan we verschillende documenten moeten aanleveren aan de koper om te bewijzen dat het pand zonder schulden wordt verkocht, namelijk:

 • Bewijs dat de grondlasten/kadastraal inkomen betaald is.
 • Bewijs dat de huisvuil taks betaald is.
 • Bewijs dat de waterlevering betaald is.
 • Bewijs dat de elektriciteitslevering betaald is.
 • Een geldig energie prestatie certificaat afleveren.
 • Bewijs van de gemeenschap van eigenaren dat u geen schulden heeft bij de “comunidad”.
 • Bewijs van terugbetaling van het hypothecair krediet, mocht u dit terugbetalen vóór de verkoop.

Begeleiding bij verkoop in Spanje: BELASTINGEN

Als verkoper van vastgoed in Spanje, bent u helaas gebonden aan het indienen en betalen van belastingen die gepaard gaan met de verkoop van het onroerend goed. er zijn 3 belastingen waarmee rekening gehouden moet worden:

 • Belasting van niet-residenten, oftewel ook het befaamde Modelo 210. Deze belasting is jaarlijks verschuldigd als u als niet-resident in Spanje vastgoed bezit. Indien u hiervan nog nooit gehoord heeft of u heeft deze belasting nooit ingediend of betaald, raden wij u tenzeerste aan van ons dit voor u in orde te laten brengen voor uw verkoop gerealiseerd wordt.
 • De andere belastingen worden beschreven op onze pagina: belastingen bij verkoop in Spanje.
BEGELEIDING-BIJ-AANKOOP-IN-TENERIFE-footer

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.