Belasting niet resident in Spanje: Als eigenaar van vastgoed in Spanje (dus ook op Tenerife) dient u jaarlijks 2 belastingen te betalen inzake uw onroerend(e) goed(eren):

De eerste is de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI), deze is te vergelijken met de grondlasten of het Kadastraal Inkomen (KI) in België. Indien u bij uw aankoop door ons bijgestaan werd dient u hier niets voor te doen, wij zorgen ervoor dat dit automatisch gedomicilieerd wordt van uw bankrekening. Indien dit niet automatisch gedomicilieerd wordt, en u wenst dit alsnog in orde te brengen, neem dan contact met ons op zodat we dat voor u in orde kunnen brengen.

De tweede is de belasting niet resident. In de volksmond het “Modelo 210” genaamd, naar de nummer van het document dat hiervoor gebruikt wordt. Dit artikel gaat over deze belasting, de belastingaangifte voor niet-residenten in Spanje.

Belasting niet resident in Spanje

U dient de belasting niet resident in Spanje te betalen indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent geen fiscaal resident in Spanje. Met andere woorden, u dient uw jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting niet in Spanje in maar in een ander land (bv België of Nederland). In deze situatie bent u verplicht van ook in Spanje een aangifte in te dienen voor het vastgoed dat u bezit en zal u hierop in Spanje belast worden. Het vastgoed staat immers op het Spaans grondgebied. 

Met andere woorden, uitzonderingen voorbehouden, zal u net als in het geval van de meeste mensen die een buitenverblijf hebben in Spanje deze belastingaangifte moeten indienen en betalen. De officiële benaming is de “Impuesto sobre la Renta de no Residentes (sin establecimiento permanente)”.

Belasting niet resident: Draagschuld

De belastingaangifte dient door de eigenaar van het vastgoed (of de vruchtgebruiker) jaarlijks, vrijwillig, ingediend te worden. U krijgt geen uitnodiging of bericht van de overheid dat u dit dient in te dienen en te betalen. Met andere woorden, het is een draagschuld (u moet deze zelf vrijwillig betalen) en geen haalschuld (de overheid stelt u niet in kennis). Verwarrend misschien omdat wij deze manier van werken niet gewoon zijn in België of Nederland.

Maar GEEN NOOD! Voor onze klanten brengen wij dit automatisch in orde en zal u wél op de hoogte gehouden worden door ons van het resultaat. Wij gaan immers de berekening maken en de nodige stappen voor u ondernemen zodat u voldoet aan alle verplichtingen en u dus derhalve géén boetes kan oplopen! Wenst u dat wij ons bekommeren om uw verplichtingen en belastingen in Spanje? Neem dan contact met ons op en we leggen u geheel vrijblijvend onze manier van werken uit.

Belasting niet resident: Hoe aangeven?

Het Modelo 210 is het formulier dat gebruikt wordt voor deze aangifte. De eenvoudigste manier om geen zorgen te hebben en met alles in orde te zijn is om met ons contact op te nemen zodat wij kunnen zorgen voor uw jaarlijkse aangifte. Op deze manier bent u er zeker van om het niet te vergeten, wij verwittigen u immers elk jaar van het te betalen bedrag.

Wij zullen jaarlijks de berekening maken van het door u te betalen bedrag aan de Spaanse fiscus en u het resultaat mailen. Dan schrijft u dit bedrag over op onze klantenrekening, vermeerderd met onze werkingskosten. Van zodra wij dit ontvangen hebben gaan we uw belastingaangifte indienen bij de Spaanse fiscus en tevens ook de aanslag betalen. Wanneer dit allemaal gebeurd is, krijgt u van ons terug een email met het bewijs van de indiening van de aangifte, betaling van de belasting en onze factuur. Eenvoudiger kan het niet!

Wij zullen over een aantal gegevens moeten beschikken om dit te kunnen doen, namelijk:

 • De kadastrale gegevens van uw eigendom. De belangrijke factoren zijn het kadastrale referte nummer, de kadastrale waarde van zowel de grond als de bebouwing en de laatste revisie van de kadastrale waarde, daar dit een invloed heeft op de uiteindelijke belastingaanslag. Deze gegevens kunnen we opvragen bij het kadaster, of vaak zijn deze ook terug te vinden op het document van de IBI / SUMA.

 • Wie is de eigenaar van de eigendom? Indien er maar 1 eigenaar is, moet enkel hij/zij de aangifte indienen. Indien u als koppel bv beide voor 50% eigenaar bent (u hebt het samen aangekocht), dienen beide een aangifte voor respectievelijk 50% in te dienen. Indien u vruchtgebruik heeft en uw kinderen de naakte eigendom, dan gaan we de aangifte op uw naam doen. Het is spijtig genoeg NIET toegestaan om een gezamelijke aangifte in te dienen als gehuwd paar, er dienen wel degelijk 2 aangiftes ingediend te worden, 1 per natuurlijk persoon.

 • NIE nummer eigenaar(s).

 • Identiteitskaart/paspoort en wettelijke gegevens eigenaar(s).

Wat bij de verkoop?

Wanneer u uw vastgoed in Spanje verkoopt, zal de koper bij de aankoop 3% inhouden van de verkoopprijs. Dit wordt ten onrechte door veel mensen (inclusief makelaars) aangenomen als een vaste belasting op de verkoop. Dit is echter niet correct! Laat ons u begeleiden bij uw verkoop zodat alles vlot verloopt!

De ingehouden 3% van de verkoopprijs is een voorafbetaling van de werkelijke meerwaardebelasting op de verkoop van onroerend goed, die u al verkoper binnen de 90 dagen dient in te dienen en te vereffenen.

Met andere woorden, de ingehouden 3% van de verkoopprijs kan te veel of te weinig zijn en dient vereffend te worden met de Spaanse fiscus. Verwittig ons tijdig wanneer u gaat verkopen, zodat we u volledig kunnen begeleiden bij de verkoop van uw vastgoed en eveneens zorgen dat u aan uw fiscale verplichtingen voldoet.

 • Indien de ingehouden 3% te veel was, en u dus minder belastingen zou moeten betaald hebben, gaan wij alsnog het verschil terugvorderen bij de Spaanse fiscus.

 • Indien de ingehouden 3% te weinig was, en u dus meer belastingen moet betalen, gaan wij de bijkomende aangifte indienen bij de Spaanse fiscus en het verschil vereffenen.

Wat bij een (boedel)scheiding?

Wanneer u met meer dan 1 persoon eigenaar bent van vastgoed in Spanje, kan het zijn dat u op een dag beslist van de andere eigenaar(s) uit te kopen of te scheiden van uw partner. Wanneer dit gebeurt, zal er zowiezo een nieuwe notariële akte moeten gemaakt en getekend worden, net zoals u toen gekocht heeft. De procedure is min of meer gelijklopend aan een normale aan- of verkoop, alleen dat er een fiscaal voordeel is in dit geval voor u. Lees ons volledig artikel over boedelscheidingen in Spanje.

Er zal eveneens een berekening en aangifte van de meerwaardebelasting verschuldigd zijn in Spanje.

Met andere woorden, net zoals bij een normale verkoop wil de Spaanse fiscus een stukje van de taart hebben en zal er een correcte berekening dienen gemaakt te worden en ingediend zodat u aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op om uw boedelscheiding volledig te regelen, inclusief uw belastingaangiftes te verzorgen, zodat u geen zorgen heeft!

Wat bij een schenking?

Wanneer u uw vastgoed gaat schenken (aan uw kinderen bijvoorbeeld) zal er zowiezo een nieuwe notariële akte moeten gemaakt en getekend worden, net zoals u toen gekocht heeft. Lees ons volledig artikel over de schenking van vastgoed in Spanje.

Ook bij het schenken zal er eveneens een berekening en aangifte van de meerwaardebelasting verschuldigd zijn in Spanje.

Met andere woorden, net zoals bij een normale verkoop wil de Spaanse fiscus een stukje van de taart hebben en zal er een correcte berekening dienen gemaakt te worden en ingediend zodat u aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Neem contact met ons op om uw schenking van uw vastgoed volledig te begeleiden, inclusief uw belastingaangiftes te verzorgen, zodat u geen zorgen heeft!

Belasting niet resident: Samenvatting

 • Jaarlijkse aangifte voor 31 december

 • Verplicht wanneer u geen fiscaal resident bent en vastgoed bezit in Spanje

 • Wij berekenen en dienen jaarlijks uw aangifte in, zodat u niets hoeft te doen

 • Wij doen dit voor geheel Spanje, inclusief de Canarische Eilanden

 • Kostprijs voor de berekening en indiening van de aangifte en jaarlijkse opvolging bedraagt 60€ per aangifte / 40€ per extra aanhorigheid (garage, bergruimte enz) +7% IGIC (btw van de Canarische Eilanden waar we gevestigd zijn)

 • Neem CONTACT met ons op zodat wij alles voor u regelen en opvolgen, zonder zorgen!

Onze tarieven

Enkele angifte

60enkele aangifte
 • 1 aangifte indien u alleen de eigenaar bent
 • voor een woning, appartement, studio, …

Enkele angifte

40enkele aangifte
 • 1 aangifte indien u alleen de eigenaar bent
 • voor aanhorigheden zoals een parkeerplaast, bergruimte, …

Dubbele aangifte

100dubbele aangifte
 • Voor beide aangiftes indien u als koppel of met twee eigenaars bent
 • voor een woning, appartement, studio, …

Dubbele aangifte

70 dubbele aangifte
 • Voor beide aangiftes indien u als koppel of met twee eigenaars bent
 • voor aanhorigheden zoals een parkeerplaast, bergruimte, …
belasting niet resident

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.