Belastingen bij aankoop in Spanje

BELASTINGEN BIJ AANKOOP IN SPANJE

Belastingen bij aankoop in Spanje: Bij de verwerving van vastgoed in Spanje zal u belastingen dienen et betalen, evenals opdraaien voor een aantal kosten die gepaard gaan met de aankoop van vastgoed in Spanje. Het spreekt voor zich dat indien wij u begeleiden bij uw aankoop, wij u een persoonlijk en gedetailleerd overzicht zullen bezorgen op voorhand van uw aankoopkosten en taksen. De belastingen dienen desgevallend aan de autonome regio of aan de Spaanse fiscus betaald te worden. Behalve de effectieve aankoopbelastingen en taksen die we zo meteen gaan opsommen, zijn er ook nog kleine kosten die gepaard gaan met uw aankoop, zoals bijvoorbeeld de aansluiting van water en elektriciteit, het aanvragen van de NIE (vreemdelingennummer), NIF (fiscaal nummer) en Clave Digital (digitale aanmeldingstoken) enz.

Behalve deze belastingen, zal u ook nog jaarlijks onderworpen zijn aan de belasting op het Kadastraal Inkomen in Spanje, de belasting voor niet-residenten en eventueel ook de vermogensbelasting in Spanje.

Notariskosten en Registratierechten

De eerste twee kosten die u zal hebben bij een normale aankoopprocedure zijn natuurlijk de notariskosten en de registratierechten. Doorgaans vallen deze relatief goed mee en dient u rekening te houden met een 1500€ tot 3500€ voor beide te samen. Deze zijn afhankelijk van de aankoopprijs, maar ook van het aantal pagina’s die uw aankoopakte telt en de bijlagen enz. Niettegenstaande er barema’s zijn voor de notarissen, rekenen sommigen wat meer of minder aan voor bepaalde documenten. Het Registratiekantoor werkt op een soortgelijke manier, dus het is moeilijk op voorhand een exact bedrag te kunnen geven voor deze twee kosten, maar we gaan u bij benadring een provisie meegeven.

Overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop gebruikt vastgoed

Deze belasting varieert van autonome regio tot autonome regio. De meest voorkomende hebben we hieronder opgelijst. Deze belasting is verschuldigd bij de aankoop van "gebruikt" vastgoed, met andere woorden wanneer het niet om nieuwbouw gaat. 
 • 6% op de aankoopwaarde in Madrid
 • 6,5% op de aankoopwaarde in de Canarische Eilanden
 • 7% op de aankoopwaarde in Andalucia
 • 8% op de aankoopwaarde in Murcia
 • 8%-11,5% op de aankoopwaarde in de Balearen
 • 10% op de aankoopwaarde in Valencia

Overdrachtsbelasting te betalen bij aankoop van nieuwbouw

Deze belasting varieert van autonome regio tot autonome regio. De meest voorkomende hebben we hieronder opgelijst. Deze belasting is verschuldigd bij de aankoop van nieuwbouw, met andere woorden wanneer het om een eerste overdracht gaat. 
 • 7% + 1% op de aankoopwaarde in de Canarische Eilanden
 • 10% + 0,75% op de aankoopwaarde in Madrid
 • 10% + 1,2 % op de aankoopwaarde in Andalucia
 • 10% + 1,5% op de aankoopwaarde in Murcia
 • 10% + 1,5% op de aankoopwaarde in de Balearen
 • 10% + 1,5% op de aankoopwaarde in Valencia