Belastingen bij verkoop in Spanje

Bij de verkoop van vastgoed in Spanje zijn er belastingen verschuldigd. Een kort overzicht van deze twee belastingen geven we hieronder mee:

Gemeentelijke Belasting

Gemeentelijke meerwaardebelasting, oftewel ook de “plusvalía municipal” genaamd. Dit is een taks die door de gemeente waar het pand zich bevindt zal geheven worden. Wij gaan deze op voorhand voor u uitrekenen zodat u een idee heeft van de kost. Dit is gebaseerd op de waarde van de grond en het aantal jaar dat u eigenaar bent geweest. Niet op de verkoopswaarde of marktwaarde!

Nationale Belasting

Nationale meerwaardebelasting, oftewel ook de 3% taks genaamd. U zal bij de verkoop van het vastgoed een belasting betalen op de NETTO meerwaarde die u gerealiseerd heeft. Dit wil zeggen dat het verschil tussen:

  • De aankoopprijs die u destijds betaald heeft plus alle in te brengen legale kosten die gepaard gaan met uw aankoop zoals de notariskosten, registratierechten, de overdrachtsbelasting en uw begeleidingskosten door een consulent zoals wij.
  • De verkoopprijs die u nu ontvangt min alle af te trekken legale kosten die gepaard gaan met de verkoop zoals onze factuur, het energie prestatie certificaat, de gemeentelijke meerwaardebelasting hierboven beschreven en de factuur van de makelaar.

Op dit verschil, indien het positief is (u heeft dus winst gemaakt op de verkoop) zal u belast worden a rato van 19%. Bij de notaris zal u echter al 3% van de totale verkoopprijs moeten betalen aan de fiscus. Het verschil tussen deze twee, zal vereffend moeten worden. Met andere woorden:

  • Ofwel heeft u te veel belastingen betaald bij de notaris (de 3% op de totale verkoopprijs is hoger dan wat u eigenlijk had moeten betalen) en dan gaan wij ervoor zorgen dat de Spaanse fiscus het te veel betaalde bedrag aan u terugstort;
  • Ofwel heeft u te weinig betaald bij de notaris (de 3% die ingehouden werd bij de verkoop is niet voldoende) en dus gaan we een extra aangifte moeten indienen en dit verschil alsnog moeten bijbetalen. OPGELET!! U kan enkel een teruggave van de te veel betaalde belasting eisen indien u uw jaarlijkse belasting van niet resident correct heeft ingediend en betaald! De fiscus zal dit nagaan vooraleer tot een eventuele restitutie van uw belastingen over te gaan.

Laat u hierdoor niet ontmoedigen, wij doen een berekening op voorhand zodat u weet wat u te wachten staat en hoeveel (of hoe weinig) u dient te betalen op de verkoop van uw vastgoed bij de Spaanse fiscus.

Belastingen bij verkoop in Spanje: tot slot

Het spreekt voor zich dat wanneer u zich door ons volledig laat begeleiden bij uw verkoop, wij op voorhand deze belastingen voor u zullen berekenen en aan u meedelen. En natuurlijk indienen en vereffenen bij de bevoegde instanties.

Wij bieden ook aan om het nodige voor u te doen, nadat u reeds verkocht heeft en enkel op onze diensten beroep wenst te doen voor de indiening van de nationale meerwaardebelasting. Zoals eerder uitgelegd, dient deze binnen de 3 maanden na de verkoop ingediend en vereffend te worden. We staan u hiervoor graag bij!

Onze tarieven

Belastingen bij verkoop in Spanje

AANGIFTE MEERWAARDEBELASTING

450
  • per aangifte van de meerwaardebelasting
  • voor een verkocht stuk vastgoed