Belastingen verhuur in Spanje

Belastingen verhuur in Spanje:

 • Bent u fiscaal inwoner van een Europees land (inclusief Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein), dan kunt u kosten aftrekken en betaalt u 19% van de winst.
 • Als u fiscaal inwoner bent van een niet-Europees land, kunt u geen kosten aftrekken en moet u 24% van uw bruto inkomen betalen.

Gelet op de vele vragen die we krijgen aangaande de te betalen en in te dienen belastingen in Tenerife en Spanje aangaande de verhuur van vastgoed, hebben we ze opgesomd op deze pagina. Vergeet niet dat wij voor u klaar staan, in heel Spanje, om voor u alle belastingen te verzorgen zodat u nooit in de problemen komt met de Spaanse fiscale overheden! Neem nog vandaag contact met ons op!

Indien u uw vastgoed verhuurt in Spanje, zal u hier ook belastingen op verschuldigd zijn aan de Spaanse Staat. Vergeet niet dat indien u voor korte termijn verhuurt, u ook in regel zal moeten zijn met de verhuurlicentie voor uw vastgoed. Spanje heeft namelijk heffingsbevoegdheid, daar het vastgoed op haar grondgebied gelegen is en aldus de inkomsten hier gegenereerd worden.

Belastingen verhuur in Spanje: IVA/IGIC

Om te starten… een verhuuractiviteit in Spanje wordt gelijkgesteld met een commerciële activiteit en is derhalve onderworpen aan de BTW regels die Spanje kent, de 21% IVA op het vasteland en de 7% IGIC op de Canarische Eilanden. (Andere regio’s buiten beschouwing gelaten)

HIERVOOR ZIJN ER GEEN UITZONDERINGEN MEER OP DE CANARISCHE EILANDEN SINDS JANUARI 2024. Dit wil zeggen dat de standaard regel is dat elke verhuurder onderworpen is aan BTW en deze dient aan te rekenen aan zijn klanten/huurders.

Belastingen verhuur in Spanje: Inbreng Kosten

De kosten die ingebracht mogen worden voor niet-ingezeten EU burgers (U bent Belg of Nederlander, heeft een tweede verblijf in Spanje dat u verhuurt) zijn de volgende:

 • Kosten die gepaard gaan met de reparaties en conservering van het vastgoed.
 • Intresten van uw hypothecair krediet (opgelet: deze lening dient ingeschreven te zijn in Spanje!)
 • Belastingen, zoals het kadastraal inkomen (IBI/SUMA)
 • Andere kosten: water, elektriciteit enz.
 • Persoonlijke diensten: zoals de poets, onze factuur voor de indiening van uw belastingaangifte enz.
 • U kan ook uw aankoopkosten afschrijven, maar wij zijn daar geen voorstander van. Dit maakt de kans op een foutieve berekening bij herverkoop zeer groot, zeker als u gaandeweg van gestor of consulent verandert. Beter is van dit niet te doen, en bij herverkoop deze kosten voor 100% af te trekken van de meerwaardebelasting. Meer info hierover op onze pagina belastingen bij verkoop.

Deze kosten kunnen slechts pro rata de verhuurde nachten afgetrokken en ingebracht worden!

Belastingen verhuur in Spanje: Berekening

In een eenvoudig voorbeeld: U heeft in het afgelopen trimester (januari, februari, maart) 60 van de 90 nachten verhuurd en hiervoor heeft u 1.000€ ontvangen. Alle kosten samengeteld die ingebracht kunnen worden bedragen 200€.

Dan hebben we de volgende berekening:

 • 60/90 = 66,67% van de nachten van het afgelopen trimester werden verhuurd.
 • 66,67% van de totale kosten mogen afgetrokken worden: 200€ x 66,67% = 133,34€
 • belastbaar inkomen: 1000€ – 133,34€ = 866,66€
 • 866,66€ x 19% = 164,67€ te betalen aan de Spaanse fiscus.

Dit voorbeeld houdt geen rekening met de eventuele IGIC die u verschuldigd bent.

Belastingen verhuur in Spanje: Aangifte

INDIEN U VERHUURT OP KORTE TERMIJN/VAKANTIEVERHUUR OP DE CANARISCHE EILANDEN of LANGE TERMIJN AAN EEN VENNOOTSCHAP OP DE CANARISCHE EILANDEN:

U dient het formulier dat u hier op onze website kan vinden onder deze pagina: www.sebleeson.com/M210TNL elke drie maanden voor de volgende data in te vullen, zodat wij over de nodige basisgegevens beschikken om de berekeningen te doen voor uw aangifte:

 • 1 tot en met 6 JANUARI voor de verhuurde periode van oktober – november – december
 • 1 tot en met 6 APRIL voor de verhuurde periode van januari – februari – maart
 • 1 tot en met 6 JULI voor de verhuurde periode van april – mei – juni
 • 1 tot en met 6 OKTOBER voor de verhuurde periode van juli – augustus – september

Daarna berekenen wij de belastingen voor die periode;

U wordt in kennis gesteld van het te betalen bedrag op onze rekening (inclusief onze kosten);

U schrijft dit bedrag over op onze klantenrekening;

Wij dienen de aangifte in en betalen de Spaanse fiscus.

Opgelet: we sturen u daarna NIET het bewijs dat alles werd ingediend en betaald, we houden dit echter wel bij in ons computersysteem in het geval er ooit een controle zou zijn of indien u er specifiek om vraagt.

INDIEN U VERHUURT OP KORTE TERMIJN/VAKANTIEVERHUUR IN SPANJE of LANGE TERMIJN AAN EEN PARTICULIER OP DE CANARISCHE EILANDEN of LANGE TERMIJN IN SPANJE:

U dient het formulier dat u hier op onze website kan vinden onder deze pagina: www.sebleeson.com/M210ANL in te vullen vóór 6 januari zodat wij over de nodige basisgegevens beschikken om de berekeningen te doen voor uw aangifte

Daarna berekenen wij de belastingen voor die periode;

U wordt in kennis gesteld van het te betalen bedrag op onze rekening (inclusief onze kosten);

U schrijft dit bedrag over op onze klantenrekening;

Wij dienen de aangifte in en betalen de Spaanse fiscus.

KORTE TERMIJN VERHUUR / VV

Driemaandelijks in te dienen en gepresenteerde aangiften: model 210 (19% of 24%) en model 420 (7% IGIC)

Voor het model 210 moeten alle kosten worden afgetrokken zonder IGIC, dus het brutobedrag vóór IGIC indien vermeld op de factuur.

 • Gewone kosten: water, elektriciteit, afval, IBI, gemeenschapskosten, verzekeringen, hypotheekrente… kunnen alleen worden afgetrokken voor de dagen van de huur.
 • Andere gewone kosten zoals schoonmaak, onderhoud, accountantskosten, Airbnb of soortgelijke commissies kunnen volledig worden afgetrokken, aangezien deze normaal gesproken verband houden met de dagen van de huur. Op ons online kwartaalformulier geeft u het totaal (volledig) aan. Voeg onze accountantskosten a.u.b. niet toe, wij houden hier automatisch rekening mee.
 • Uitzonderlijke kosten: dit zijn grotere spullen die voor langere tijd in de woning blijven, zoals meubilair, elektrische toestellen… deze kunnen afgetrokken worden aan een maximum van 10% op jaarbasis (afschrijving) maar ook wat betreft de dagen van de huur.
 • Ook de waarde van de woning (bouw) en de kosten van de aankoop zijn aftrekbaar met een maximum van 3% op jaarbasis (afschrijving) maar ook over de dagen van verhuur. Wij raden u af om deze bedragen af te trekken alsof u de woning in de toekomst verkoopt of schenkt. De afgetrokken bedragen moeten opgeteld worden bij het aankoopbedrag en u betaalt in de toekomst uiteindelijk een hogere belasting, aangezien de belastingdienst dit niet toestaat. u moet de kosten twee keer aftrekken.

Alle facturen van de afgetrokken kosten moet u 4 jaar bewaren. De Belastingdienst kan ze op ieder moment opvragen. Alle facturen moeten worden betaald via overschrijving of kaart, en op de factuur moeten de volledige naam, identificatienummers en het adres van de leveranciers en klanten worden vermeld. De factuur moet aan de accommodatie worden gelinkt. Dit betekent dat een kassabon van uw favoriete bouwmarkt GEEN geldige factuur is en dus niet in mindering kan worden gebracht.

Bij controle kan de Belastingdienst de kosten controleren en als de factuur niet klopt, zal zij de belastingen herberekenen zonder deze kosten, en moet u het verschil in belasting samen met toeslagen/boetes betalen.

Voor het model 420 hebben we het volledige bedrag aan IGIC nodig dat in het kwartaal is betaald, omdat dit bedrag kan worden afgetrokken van de 7% IGIC die u moet betalen over uw inkomen.

Belangrijk: De IGIC kan alleen worden afgetrokken als de woning alleen voor verhuurdoeleinden wordt gebruikt. Als u de woning voor eigen gebruik of voor familieleden gebruikt, kunt u de IGIC-uitbetalingen voor onkosten helemaal niet aftrekken.

LANGE TERMIJNVERHUUR

Driemaandelijks: model 210 (19% of 24%) en geen model 420 (IGIC 7%) in lange termijn verhuur. Wanneer de huurder een bedrijf is, is er wél IGIC en inhoudingen op de te betalen belastingen.

 • Gewone kosten: water, elektriciteit, afval, IBI, gemeenschapskosten, verzekeringen, maandelijkse hypotheekrente, onderhoud, accountantskosten… kunnen alleen worden afgetrokken voor de dagen van de huur.
 • Uitzonderlijke kosten: dit zijn grotere spullen en zaken die voor een langere periode in de woning blijven, zoals meubilair, keukenapparatuur, een televisie… deze kunnen jaarlijks afgetrokken worden tegen een maximum van 10% (afschrijving) maar ook met betrekking tot de dagen van de huur.
 • Ook de waarde van de woning en de kosten van de aankoop zijn aftrekbaar met een maximum van 3% op jaarbasis (afschrijving) maar ook over de dagen van verhuur. Wij raden u af om deze bedragen af te trekken alsof u de woning in de toekomst verkoopt of schenkt. De afgetrokken bedragen moeten opgeteld worden bij het aankoopbedrag en u betaalt in de toekomst uiteindelijk een hogere belasting, aangezien de belastingdienst dit niet toestaat. u moet de kosten twee keer aftrekken.

Alle facturen van de afgetrokken kosten moet u 4 jaar bewaren. De Belastingdienst kan ze op ieder moment opvragen. Alle facturen moeten worden betaald via overschrijving of kaart, en op de factuur moeten de naam van de leverancier en de klant, het identificatienummer en het adres worden vermeld. Het concept van de factuur moet aan de accommodatie worden vermeld. Dit betekent dat een kassabon van uw favoriete bouwmarkt GEEN geldige factuur is en dus niet in mindering kan worden gebracht.

Bij controle kan de Belastingdienst de kosten controleren en als de factuur niet klopt, zal zij de belastingen herberekenen zonder deze kosten, en moet u het verschil in belasting samen met toeslagen/boetes betalen.

Belangrijke wijziging in belastingwetgeving voor eigenaars die langdurig verhuren! (begin 2024)

We zijn verheugd u te informeren over een significante wijziging in de belastingwetgeving die van invloed is op eigenaars die hun eigendommen langdurig verhuren. Vanaf nu, volgens de recente fiscale aanpassing, zullen eigenaars die hun eigendommen aan dezelfde huurder voor langere periodes verhuren niet langer verplicht zijn om driemaandelijkse belastingaangiften in te dienen. In plaats daarvan hoeven ze slechts eenmaal per jaar een aangifte te doen.

Deze update vereenvoudigt het belastingproces aanzienlijk voor eigenaars en vermindert de administratieve lasten die gepaard gaan met het driemaandelijks indienen van belastingaangiften. Nu hoeft u zich alleen nog maar zorgen te maken over het doen van de aangifte eenmaal per jaar, wat u meer gemak en efficiëntie biedt bij het beheren van uw fiscale verplichtingen. DIT IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN U IGIC DIENT TE BETALEN.

JAARLIJKSE MODELOS EN AANGIFTES

 • Model 425: een samenvatting voor de IGIC (model 420), betaald in het jaar.
 • Model 210 jaarlijks: voor de niet-verhuurdagen van de woning of dagen voor eigen gebruik. Ook de belasting voor het hele jaar voor garages, opslagruimten… Deze jaarlijkse belasting is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed in het Kadaster en wordt berekend op 1,1% of 2%, afhankelijk van het jaar van de herziening van de waarde.
 • Model 210 negatief: Dit geldt voor klanten die met een toeristische operator werken en inhoudingen op hun facturen hebben. De toeristenorganisaties betalen de belasting gedurende het jaar op uw naam aan de staatsbelastingdienst, en in februari kunt u kosten indienen om een deel of al deze belastingen terug te krijgen (alleen als u fiscaal inwoner bent van een Europees land). De kosten worden toegepast zoals hierboven vermeld.
 • Model 210 cero: Dit geldt voor cliënten die in één of meerdere kwartalen van het jaar meer uitgaven dan inkomsten hebben. In januari presenteert u een belastingformulier met de totaalbedragen van inkomsten en uitgaven en wordt het model 210 cero gepresenteerd.
 • Model 347: een overzicht van de bedragen die per jaar boven de € 3.005 uitkomen bij leveranciers/klanten.

Klanten die met toeristische exploitanten werken en geen inhoudingen op hun facturen hebben, moeten dit belastingformulier indienen bij de Spaanse staatsbelastingdienst.

Klanten die met toeristische exploitanten werken en wel een inhouding op hun factuur hebben, hoeven dit belastingformulier niet aan de Spaanse staatsbelastingdienst te overleggen.

 • Model 415: een overzicht van de bedragen die per jaar boven de € 3.005 uitkomen bij leveranciers/klanten.

Klanten die bij toeristenorganisaties werken en geen inhoudingen op hun facturen hebben, moeten dit belastingformulier indienen bij de Canarische belastingdienst.

Klanten die met toeristische exploitanten werken en wel inhoudingen op hun facturen hebben, moeten dit belastingformulier aan de Canarische belastingdienst overleggen.

ANDERE

 • Model 400: Dit belastingformulier om eventuele wijzigingen in de Canarische belastingdienst op de hoogte te stellen, gerelateerd aan contactgegevens, wijzigingen in de IGIC-registratie …

Als u informatie rechtstreeks van de Spaanse belastingdienst wilt lezen, kunt u dit doen op hun website.

Belastingen verhuur in Spanje: Onze kosten

Belastingen verhuur in Spanje: wij rekenen de volgende kosten aan om voor u alle belastingen te berekenen, in te dienen, te betalen en op te volgen. Dit zijn forfaitaire prijzen die alles omvatten wat nodig is, zodat u steeds met alles in orde bent:

VASTGOED GELEGEN OP DE CANARISCHE EILANDEN:

 • KORTE TERMIJN/VAKANTIEVERHUUR: 120€ per trimester per persoon/aangifte. (incl. de IGIC aangiftes)
 • LANGE TERMIJN AAN EEN VENNOOTSCHAP: 120€ per trimester per persoon/aangifte. (incl. de IGIC aangiftes)
 • LANGE TERMIJN AAN EEN PARTICULIER: 180€ per jaar per persoon/aangifte. (jaarlijkse aangifte)

VASTGOED GELEGEN IN SPANJE:

 • KORTE TERMIJN/VAKANTIEVERHUUR: 180€ per jaar per persoon/aangifte. (jaarlijkse aangifte)
 • LANGE TERMIJN: 180€ per jaar per persoon/aangifte. (jaarlijkse aangifte)

Uitzonderingen/aanpassingen: per Modelo vanaf 70€.

Neem vrijblijvend contact met ons op, ons team staat voor u klaar!

Belastingen verhuur in Spanje