Belastingen verhuur in Spanje

Belastingen verhuur in Spanje: Indien u uw vastgoed verhuurt in Spanje, zal u hier ook belastingen op verschuldigd zijn aan de Spaanse Staat. Vergeet niet dat indien u voor korte termijn verhuurt, u ook in regel zal moeten zijn met de verhuurlicentie voor uw vastgoed. Spanje heeft namelijk heffingsbevoegdheid, daar het vastgoed op haar grondgebied gelegen is en aldus de inkomsten hier gegenereerd worden. De algemene regel voor niet-ingezetenen (u bent dus geen fiscaal resident in Spanje) is dat u 19% op het NETTO INKOMEN aan de Spaanse fiscus zal moeten afgeven als EU burger. Als niet EU burger bedraagt dit 24% en heeft u geen recht op aftrek van kosten.

Belastingen verhuur in Spanje: IVA/IGIC

Om te starten… een verhuuractiviteit in Spanje wordt gelijkgesteld met een commerciële activiteit en is derhalve onderworpen aan de BTW regels die Spanje kent, de 21% IVA op het vasteland en de 7% IGIC op de Canarische Eilanden. (Andere regio’s buiten beschouwing gelaten)

Dit wil zeggen dat de standaard regel is dat elke verhuurder onderworpen is aan BTW en deze dient aan te rekenen aan zijn klanten/huurders. Hier zijn echter uitzonderingen op, die we graag met u persoonlijk bespreken en overlopen, omdat elke situatie nu eenmaal anders is.

 • U bent bediende/werknemer/arbeider en de verhuur in Spanje brengt minder dan 30.000€ per jaar op: U kan vrijstelling vragen.
 • U bent zelfstandige en het gecombineerd inkomen van zowel uw zelfstandige activiteit in uw thuisland + opbrengsten van de verhuur in Spanje brengt minder dan 30.000€ per jaar op: U kan vrijstelling vragen.
 • U bent zelfstandige en het gecombineerd inkomen van zowel uw zelfstandige activiteit in uw thuisland + opbrengsten van de verhuur in Spanje brengt meer dan 30.000€ per jaar op: U bent BTW plichtig.
 • U bent samen met iemand anders eigenaar van het vastgoed: U bent BTW plichtig. De enige uitzondering hierop is indien u gehuwd bent en 1 van de echtgenoten is bediende/werknemer/arbeider en de verhuur in Spanje brengt minder dan 30.000€ per jaar op; dan kan U vrijstelling vragen omdat we dan de BTW aabgifte slechts op 1 persoon indienen in plaats van op beide.
 • De eigenaar is een vennootschap: U bent BTW plichtig.

Belastingen verhuur in Spanje: Inbreng Kosten

De kosten die ingebracht mogen worden voor niet-ingezeten EU burgers (U bent Belg of Nederlander, heeft een tweede verblijf in Spanje dat u verhuurt) zijn de volgende:

 • Kosten die gepaard gaan met de reparaties en conservering van het vastgoed.
 • Intresten van uw hypothecair krediet (opgelet: deze lening dient ingeschreven te zijn in Spanje!)
 • Belastingen, zoals het kadastraal inkomen (IBI/SUMA)
 • Andere kosten: water, elektriciteit enz.
 • Persoonlijke diensten: zoals de poets, onze factuur voor de indiening van uw belastingaangifte enz.
 • U kan ook uw aankoopkosten afschrijven, maar wij zijn daar geen voorstander van. Dit maakt de kans op een foutieve berekening bij herverkoop zeer groot, zeker als u gaandeweg van gestor of consulent verandert. Beter is van dit niet te doen, en bij herverkoop deze kosten voor 100% af te trekken van de meerwaardebelasting. Meer info hierover op onze pagina belastingen bij verkoop.

Deze kosten kunnen slechts pro rata de verhuurde nachten afgetrokken en ingebracht worden!

Belastingen verhuur in Spanje: Berekening

In een eenvoudig voorbeeld: U heeft in het afgelopen trimester (januari, februari, maart) 60 van de 90 nachten verhuurd en hiervoor heeft u 1.000€ ontvangen. Alle kosten samengeteld die ingebracht kunnen worden bedragen 200€.

Dan hebben we de volgende berekening:

 • 60/90 = 66,67% van de nachten van het afgelopen trimester werden verhuurd.
 • 66,67% van de totale kosten mogen afgetrokken worden: 200€ x 66,67% = 133,34€
 • belastbaar inkomen: 1000€ – 133,34€ = 866,66€
 • 866,66€ x 19% = 164,67€ te betalen aan de Spaanse fiscus.

Dit voorbeeld houdt geen rekening met de eventuele IGIC die u verschuldigd bent.

Belastingen verhuur in Spanje: Aangifte

Er zijn jaarlijks 5 aangiftes:

–> 1 per trimester; zowel uw Modelo 210 (19% belastingen) als uw Modelo 420 (7% IGIC);

–> en eveneens een vijfde aangifte (in januari van het volgend jaar) voor alle dagen dat er geen verhuur was, waarop u ook nominaal op belast zal worden.

U dient het formulier dat u hier op onze website kan vinden onder deze pagina: www.sebleeson.com/M210TNL elke drie maanden voor de volgende data in te vullen, zodat wij over de nodige basisgegevens beschikken om de berekeningen te doen voor uw aangifte:

 • 1 tot en met 6 JANUARI voor de verhuurde periode van oktober – november – december
 • 1 tot en met 6 APRIL voor de verhuurde periode van januari – februari – maart
 • 1 tot en met 6 JULI voor de verhuurde periode van april – mei – juni
 • 1 tot en met 6 OKTOBER voor de verhuurde periode van juli – augustus – september

Daarna berekenen wij de belastingen voor die periode;

U wordt in kennis gesteld van het te betalen bedrag op onze rekening (inclusief onze kosten);

U schrijft dit bedrag over op onze klantenrekening;

Wij dienen de aangifte in en betalen de Spaanse fiscus.

Opgelet: we sturen u daarna NIET het bewijs dat alles werd ingediend en betaald, we houden dit echter wel bij in ons computersysteem in het geval er ooit een controle zou zijn of indien u er specifiek om vraagt.

Belastingen verhuur in Spanje: Onze kosten

Belastingen verhuur in Spanje: wij rekenen de volgende kosten aan om voor u alle belastingen te berekenen, in te dienen, te betalen en op te volgen, zodat u steeds met alles in orde bent:

70€ per aangifte (per persoon).

Dit wil zeggen dat indien u met 2 eigenaars bent, er ook 2 aangiftes dienen te gebeuren per kwartaal.

Neem vrijblijvend contact met ons op, ons team staat voor u klaar!

Belastingen verhuur in Spanje