Daň z majetku ve Španělsku: Již asi deset let existuje ve Španělsku daň z majetku, která někdy vyvolává nelibost, protože se vybírá z ročního katastrálního příjmu a případně také z daně nerezidentů. Tato daň z majetku se platí každoročně na dobrovolné bázi a my ji samozřejmě sledujeme, vypočítáváme a podáváme za naše klienty, takže se o ni nemusíte starat!

Výjimkou je situace, kdy váš majetek před odečtením dluhů přesahuje 2 000 000 eur. Pak je třeba toto přiznání podat také, ale nemusíte nic platit, protože v tomto případě se daň neplatí.

Daň z majetku ve Španělsku

Daň z majetku je ve Španělsku povinná, pokud splňujete řadu podmínek. Ty se však liší, pokud máte nebo nemáte bydliště ve Španělsku, a obecně platí (až na několik výjimek) osvobození ve výši 700 000 EUR. Jinými slovy, většina lidí nemusí ve Španělsku podávat daňové přiznání, dokud jejich majetek ve Španělsku nepřesáhne 700 000 eur.

Pokud nejste daňovým rezidentem Španělska:

Pokud tedy například žijete v České republice a máte bydliště ve Španělsku a váš majetek ve Španělsku je vyšší než 700 000 eur (v národním měřítku), musíte podat daňové přiznání a zaplatit splatné daně.

  • Musíte přiznat pouze svůj majetek na území Španělska, nikoli majetek ve své domovské zemi.
  • Odpočty dluhů (např. hypotečních úvěrů) jsou povoleny.

Pokud je čistý konečný výsledek vyšší než 700 000 EUR na osobu, je toto přiznání a splatná daň povinné.

Pokud podléháte zdanění ve Španělsku:

Tak musíte ve Španělsku přiznat svůj celosvětový osobní majetek a bude vám z něj vyměřena dodatečná daň, pokud čistý výsledek přesáhne povolenou částku 700 000 eur.

  • Odpočty dluhů (např. hypotečních úvěrů) jsou povoleny.
  • Možné jsou také odpočty na obytné nemovitosti (s limitem 300 000 EUR).

Tímto způsobem je možné, abyste jako pár měli majetek až 2 000 000 EUR, aniž byste je museli zdanit.