Daně při prodeji ve Španělsku

Daně při prodeji ve Španělsku: Při prodeji nemovitostí ve Španělsku musíte platit daně.

Městské daně

Obecní daň z kapitálových výnosů, nazývaná také „plusvalía municipal“. Jedná se o daň vybíranou obcí, ve které se nemovitost nachází. Tuto částku vám předem vypočítáme, abyste si mohli udělat představu o nákladech. Ta se vypočítá z hodnoty nemovitosti a počtu let, po které ji vlastníte a ne z hodnoty při dalším prodeji nebo z tržní hodnoty!

Daně ze zisku

Národní daň z kapitálových výnosů, nazývaná také daň 3%. Při prodeji nemovitosti zaplatíte daň z čistého kapitálového zisku. To znamená, že rozdíl mezi:

  • Kupní ceny, kterou jste platili, plus veškeré právní náklady spojené s koupí, jako jsou notářské poplatky, registrační poplatky, daň z převodu pozemku a náklady poradce, jako jsme my.
  • Prodejní cenou sníženou o všechny náklady spojené s prodejem, které lze podle zákona odečíst, jako jsou naše faktura, energetický průkaz, výše popsaná daň z kapitálových výnosů obce a faktura makléře.

Pokud je tento rozdíl kladný (tj. dosáhli jste z prodeje zisku), bude vám vyměřena daň ve výši 19 %. U notáře však již musíte finančnímu úřadu odvést 3 % z celkové prodejní ceny. Rozdíl mezi nimi musí být vyrovnán. Jinými slovy:

  • Bud‘ jste u notáře zaplatili příliš vysokou daň (3 % z celkové prodejní ceny jsou vyšší, než jste měli zaplatit) a my se postaráme o to, aby vám španělský daňový úřad vrátil částku, kterou jste zaplatili příliš vysokou;
  • Nebo jste u notáře zaplatili příliš málo (3 % sražená z prodeje nestačí) a my budeme muset sepsat dodatečné prohlášení a tento rozdíl doplatit.

POZOR!!! O vrácení přeplatku na dani můžete požádat pouze v případě, jestli jste správně podali daňové přiznání a zaplatili roční daň pro nerezidenty! Před vrácením daní to finanční úřad zkontroluje.

Nenechte se odradit, předem vám spočítáme, s čím můžete počítat a kolik (nebo jak málo) budete muset zaplatit španělským daňovým úřadům při prodeji nemovitosti.

Daně při prodeji ve Španělsku: K závěru

Při konzultaci prodeje vám tyto daně samozřejmě předem vypočítáme a informujeme vás o nich a samozřejmě je podáme a vyúčtujeme příslušným úřadům.

Nabízíme vám také, že za vás vyřídíme vše potřebné poté, co jste již prodali a chcete využít našich služeb pouze pro podání daňového přiznání k dani z kapitálových výnosů. Jak již bylo vysvětleno, musí být podána a zaúčtována do 3 měsíců od prodeje. Rádi vám s tím pomůžeme!