De syndicus, De gemeenschap van eigenaars, vereniging van mede eigenaars of ook nog vereniging van eigenaars. Allemaal termen die we wel eens gebruiken en een beetje door elkaar halen. In Tenerife is het niet anders, maar hier gaan we eigenlijk aan alles de term “comunidad” geven. En dus spreken we over de comunidad in Tenerife.

In een complex in Tenerife waar meerdere eigenaars een aandeel hebben, zal er dus een comunidad zijn waarbij elke eigenaar een stem heeft bij beslissingen a rato van van procentueel aandeel in het gebouw en zijn aanhorigheden. Met andere woorden, hoe meer u bezit in een specifiek complex, hoe zwaarder uw stem zal doorwegen bij beslissingen.

Maar er is ook een keerzijde… hoe meer u bezit, hoe meer u zal betalen aan de maandelijkse kosten en lasten. Dit naar analogie met België en Nederland.

De gemeenschap van eigenaars kan naar het gerecht stappen als u niet voldoet aan uw verplichtingen. Met andere woorden, wanneer u niet op tijd uw kosten en lasten betaalt. Indien u met ons aangekocht heeft zal u hier geen hinder van ondervinden, we hebben uw comunidadskosten laten domiciliëren op uw bankrekening zodat u nooit uw kosten laattijdig zal betalen. Informeer u dus zeker ook bij de makelaar of de verkopende partij over de maandelijkse of trimesteriële kosten van de comunidad. Als er bijvoorbeeld een verwarmd zwembad is zal u meer moeten betalen. Als er veel wanbetalers zijn, dan zal u hiervoor opdraaien en ook meer moeten betalen.

Wanneer u nieuwbouw koopt, is er natuurlijk nog geen comunidad, daar deze nog opgericht zal moeten worden. Bij de eerste vergadering zal er dus een president en een secretaris moeten aangesteld worden, alsook een aantal andere zaken waaronder het intern reglement van de comunidad, de huisregels, hoeveel de maandelijkse kosten gaan zijn voor de eigenaars enz.

De comunidad komt normaal gezien één keer per jaar te samen en alle eigenaars worden hiervan verwittigd, en de agendapunten worden op voorhand meegedeeld. In bepaalde gevallen kunnen er meerdere vergaderingen per jaar plaatsvinden, bij dringende omstandigheden bijvoorbeeld.

De vergaderingen zullen zo goed als steeds in het Spaans en of het Engels plaatsvinden, de notulen van de vergadering ook. Vergeet niet dat in principe alles enkel in het Spaans dient te verlopen, daar dit nog steeds de wettelijke taal is en niet het Engels of het Nederlands.

In het geval van de Vivienda Vacacional, als er hierover niets is opgenomen in de statuten bij de oprichting van de comunidad of in het reglement van inwendige orde, kan ook hierover beslist en gestemd worden bij een algemene vergadering van de comunidad.

Al bij al, is een goede en gezonde comunidad dus belangrijk en dit kan een doorslaggevende factor zijn bij de beslissing om in een complex wel of niet een appartement aan te schaffen…

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.