Níže uvedené vysvětlení se vztahuje na celé španělské území včetně Kanárských ostrovů. Liší se pouze daňový aspekt, protože každá autonomní oblast má jiné daně a cla. Jsme znalí a můžeme vám pomoci po celém Španělsku, aby vaše dědictví proběhlo hladce, ale protože sídlíme na Tenerife a většina našich klientů má nemovitosti na ostrovech, zaměřujeme se v našich vysvětleních na Tenerife a Kanárské ostrovy.

Dědictví na Tenerife

Dědictví nebo pozůstalost na Tenerife nelze vyřídit z domova. Váš český notář to za vás NEMŮŽE udělat (kompletně), a proto využijte našich služeb. Obraťte se na nás, abychom osobně posoudili váš případ a vaši situaci. Můžeme vám pomoci s dědictvím na Kanárských ostrovech i ve Španělsku, protože dědické řízení na Tenerife je stejné jako po celém Španělsku. Pouze daně jsou na Tenerife jiné (výhodnější) než na pevnině.

Hlavní otázky, na které zde chceme dát obecnou odpověď, jsou:

 • Je nutná španělská závěť? Nebo lze dědictví na Tenerife vypořádat bez závěti nebo s českou závětí?
 • Jaký zákon (země) je zodpovědný za vypořádání dědictví na Tenerife?
 • Jakou roli hraje český a/nebo španělský notář při dědictví na Tenerife?
 • Kde a v jaké výši se platí daň?
 • Jak to všechno probíhá a co pro vás uděláme?

Následující vysvětlení vychází ze skutečnosti, že zesnulý (zůstavitel) byl Čech, žil v Čechách, měl druhé bydliště na Tenerife a české dědice. Jednoduše řečeno: manželé (oba Češi) mají rekreační dům na Tenerife, manžel zemře a manželka se dvěma dětmi stále žije v Čechách.

Závěť

Je k vypořádání pozůstalosti ve Španělsku nutná španělská závěť?

Stručná odpověď zní: Ne, není to nutné.

Svůj majetek můžete na Tenerife dokonale vypořádat i bez španělské závěti. Můžete tak učinit i bez české závěti. V našem výše uvedeném příkladu – kdy jak zůstavitel (zemřelý), tak dědicové (manželka a děti) žijí v Čechách – je dědický spis otevřen v Čechách a zpracován českým notářem (viz níže). Český notář musí především identifikovat a určit dědice. Pokud je podle českého práva jasné, kdo jsou dědicové, ověříme na španělském ministerstvu spravedlnosti, zda existuje španělská závěť. Více informací o španělských závětech najdete na naší stránce: Španělské závěti.

Rozhodné právo

Které právo je rozhodné? Jinými slovy: Jak má řízení probíhat, přes Českou republiku nebo přes Španělsko?

Evropské nařízení o dědictví stanoví, že pro dědické řízení je rozhodné právo místa bydliště zůstavitele. V našem příkladu je manžel Čech a žije v České republice, takže rozhodným právem je Česká republika, ačkoli se nemovitost nachází na Tenerife.

Je velmi důležité, jaké dědické právo je rozhodné, protože pravidla dědění se v jednotlivých zemích Evropy značně liší. Vrátíme se k našemu příkladu: Český notář bude odpovědný za vydání dědického osvědčení (viz níže), které bude sloužit jako základ pro vypořádání zde ve Španělsku.

Předpokládejme však, že zůstavitel je Čech, žije ve Francii a má venkovský dům na Tenerife. Pak je Francie zemí, kde se dědictví otevírá. Pokud není výslovně zvolena jiná jurisdikce, tj. státní příslušnost zůstavitele, tedy Česká republika.

Notář

Pokud jde o roli notáře, musíme ji (stále podle našeho příkladu) rozdělit na roli českého a španělského notáře.

 • Český notář otevře pozůstalost v Čechách. To zahrnuje celosvětový majetek zůstavitele. To znamená veškerý jeho majetek (movitý i nemovitý) v Čechách, ale také jeho nemovitost na Tenerife. Český notář proto vydá dědické osvědčení (nebo evropské dědické osvědčení), v němž je zaznamenáno rozdělení majetku. Na tomto základě můžeme ve Španělsku pokračovat a podniknout nezbytné kroky.
 • Španělský notář zase musí vystavit potvrzení o přijetí dědictví pouze pro majetek nacházející se na španělském území. Obdobně jako v případě českého dědického osvědčení je třeba ve Španělsku sepsat notářský zápis, v němž budou uvedeni dědicové a hodnota majetku. To slouží jako základ pro placení daní (viz níže) a pro zápis nových majitelů nemovitosti na Tenerife do pozemkové knihy.

Je velmi důležité, aby byl proveden i druhý krok, tj. španělský notářský zápis. Nebylo by to poprvé, co by si dědicové mysleli, že je vše v pořádku, protože český notář vše notářsky ověřil a české daně byly zaplaceny. Španělsko o tom však nic neví, což znamená problémy v případě prodeje nemovitosti, zablokování španělského bankovního účtu apod.

Daně

Ve Španělsku: Dědicové musí ve Španělsku zaplatit také dědickou daň, a to pouze za majetek na španělském území. Kromě toho samozřejmě vznikají další náklady, jako jsou notář, nový zápis v pozemkové knize, naše náklady atd. Nemyslete si tedy, že pokud jste zákrok provedli v Čechách, je to pro Španělsko v pořádku!

Proces dědictví na Tenerife

Díky našim úzkým vztahům s evropskými a španělskými notáři můžeme dokončit vaše dědictví na Tenerife nebo ve Španělsku. Hladký průběh a bezstarostnost je záruka, kterou vám dáváme spolu s vynikajícím servisem.

Proto vás chceme ušetřit co nejvíce španělské byrokracie a spojíme se rovnou s vaším notářem v Čechách, abychom od něj získali potřebné dokumenty a mohli otevřít pozůstalostní spis ve Španělsku.

Existují dvě možnosti vypořádání pozůstalosti ve Španělsku:

 • Dědicové se dostaví osobně a my je doprovodíme ke španělskému notáři, aby vyřídili všechny formality a podepsali přijetí dědictví;
 • Dědicové nám dají plnou moc, abychom mohli vše zařídit a vyřídit bez jejich přítomnosti. Velkou výhodou je, že nemusíte cestovat a my vás průběžně informujeme o stavu spisu.

Vezměte prosím na vědomí, že na otevření pozůstalosti ve Španělsku máte 6 měsíců od úmrtí zesnulého. Aby bylo možné využít výhod dohody o zamezení dvojího zdanění, doporučuje se nejprve vypořádat dědictví na Tenerife a teprve poté dokončit dědictví v Čechách. Ve většině případů proto doporučujeme, abyste nám udělili plnou moc k vyřízení vašeho dědického spisu zde ve Španělsku, aby vše proběhlo co nejrychleji a nejplynuleji.

Jaké dokumenty od vás nebo vašeho notáře budeme potřebovat?

 • Kopii občanského průkazu nebo pasu zemřelého.
 • Španělské číslo NIE zemřelého
 • Mezinárodní úmrtní list s apostilou
 • Dědické osvědčení s apostilou (můžeme zajistit překlad do španělštiny)
 • Informace o veškerém vlastnictví ve Španělsku
 • Údaje o dědicích, abychom mohli sepsat dvojjazyčnou notářskou plnou moc.

Uspořádání pozůstalosti ve Španělsku samozřejmě zahrnuje mnohem více než jen tyto dokumenty. Pro vaši pozůstalost ve Španělsku zajistíme také:

 • Kontrola, zda je majetek skutečně ve vlastnictví zesnulého.
 • Kontrola, zda neexistujou nějaké dluhy (bankovní půjčky, nezaplacené faktury atd.).
 • Kontrola, zda byly zaplaceny obecní daně a daně z nemovitosti.
 • Výpočet daňové hodnoty nemovitosti (pro daňové účely).
 • V případě potřeby necháme vypracovat oficiální zprávu o ocenění (odhad tržní hodnoty).
 • Výpočet splatné obecní daně z kapitálových výnosů (plusvalía)
 • Výpočet celkových nákladů na pozůstalost
 • Dotaz na španělském ministerstvu spravedlnosti, zda existuje španělská závěť nebo testament.
 • Kompletní právní poradenství a vypořádání pozůstalosti (s vaší přítomností nebo bez ní).
 • Získání čísla NIE pro dědice, pokud je ještě nemají
 • Registrace dědiců u španělských daňových úřadů
 • Úhrada všech daní, cel a poplatků vyplývajících z přijetí a provedení dědictví.
 • Převod všech veřejných služeb (voda, elektřina, …) na jméno dědiců.
 • Registrace dědiců u příslušných úřadů.
 • Zařízení přímého inkasa na bankovní účet dědiců za všechny služby, včetně daň z nemovitosti (IBI) a daně basura (odvoz odpadku).
 • Sledování a výpočet ročních daní pro nerezidenty.

Stručně řečeno, postaráme se o VŠECHNO, co souvisí s vaším dědictvím ve Španělsku, a to i bez vaší přítomnosti nebo nutnosti být přítomni. Kontaktujte nás, abychom s vámi prodiskutovali váš případ a ujistili se, že vaše zájmy jsou zastoupeny!