Erfbelasting Spanje: De Canarische Eilanden, tot 99,90% voordeel!

Erfbelasting Spanje: 99,90% belastingvoordeel bij nalatenschappen en schenkingen op de Canarische Eilanden!

Erfbelasting Spanje: Het Wetsdecreet 1/2009, uitgevaardigd op 21 april, is een fundamentele pijler van de wetgeving die onder andere de successie- en schenkingsrechten regelt. Dit decreet is onlangs vernieuwd en verbeterd op 4 september 2023, en de nieuwe bepalingen treden in werking vanaf 6 september 2023. Deze vernieuwing brengt belangrijke veranderingen met zich mee die de burgers van de Canarische Eilanden ten goede zullen komen.

Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de limieten die voorheen in de belastingschalen waren vastgelegd. Voorheen was de korting van 99,90% beperkt tot een maximum van € 55.000 aan verschuldigde belasting. Met de recente update is deze korting echter onbeperkt geworden op de Canarische Eilanden.

Onbeperkte korting op de Canarische Eilanden

Dit nieuws is vooral relevant voor inwoners van de Canarische Eilanden, omdat zij nu kunnen profiteren van de korting van 99,90% op erfenissen en schenkingen zonder beperkingen op het belastingbedrag. Het belangrijkste doel van deze maatregel is om de overdracht van vermogen en activa op de Canarische Eilanden te vergemakkelijken en zo de continuïteit van het familie-erfgoed en de economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Erfbelasting Spanje: Voordelen bij nalatenschappen

De voordelen gelden voor de groepen I, II en III (omvatten echtgenoten, nakomelingen en ascendenten, neven en nichten en broers en zussen). Deze korting is dus van toepassing op erfenissen tussen echtgenoten, ouders en kinderen, broers en zussen en andere naaste familieleden. Het belangrijkste doel van deze maatregel is het familievermogen te beschermen en de overdracht van activa binnen de familie-eenheid te vergemakkelijken zonder dat er een buitensporige belastingdruk ontstaat. Nieuw is dus dat nu ook broers en zussen en neven en nichten van deze super korting van 99,90% kunnen genieten!

In het geval van een erfenis betekent deze vrijstelling van 99,90% dat het te betalen belastingbedrag praktisch verwaarloosbaar is, wat de erfgenamen enorm ontlast en de nalatenschap vlotter laat overgaan van de ene generatie naar de volgende. Ons kantoor is gespecialiseerd in nalatenschappen in Spanje en staat u met raad en daad bij!

Erfbelasting Spanje: Voordelen bij schenkingen

Naast erfenissen voorziet dit wetsbesluit ook in belastingvermindering voor schenkingen van onroerend goed. In dit geval is de korting van 99,90% van toepassing op groepen I en II, waaronder echtgenoten en nakomelingen in de rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) vallen.

Deze aftrek is vooral waardevol als het gaat om het overdragen van eigendom van activa aan naaste familieleden door middel van een schenking. Het stelt families in staat om hun rijkdom effectief te delen zonder een buitensporige belastingdruk, waardoor de continuïteit van het familie-erfgoed wordt bevorderd. Maar let op! Deze regeling vereist dat de schenking wordt gedaan in een openbare akte als voorwaarde om de vrijstelling te kunnen toepassen. Wij helpen u om dit te bewerkstelligen!

Tot slot

Samengevat betekent de vernieuwing op 4 september 2023 van Wetsdecreet 1/2009, met de afschaffing van de beperkingen op belastingvermindering op de Canarische Eilanden, een aanzienlijke verbetering van het Spaanse rechtssysteem. Deze wetgeving blijft een fundamenteel element voor het economische en sociale welzijn van de Canarische Eilanden en een waardevol instrument voor families die hun vermogen willen behouden en doorgeven aan toekomstige generaties onder gunstigere voorwaarden dan ooit tevoren.

Seb Leeson Legal Group of Advocaat Tenerife helpt u hierbij!