Een erfenis in Spanje

Een erfenis in Spanje is niet zo eenvoudig te regelen, en al zeker niet als u de taal niet machtig bent of er niet woont. Net zoals in andere landen zijn er een aantal regels en procedures die in acht moeten genomen worden om de erfenis in Spanje tot een goed einde te brengen. Een generieke uitleg geven omtrent deze materie is niet eenvoudig, daar er heel veel factoren zullen meespelen in de procedure en de afhandeling van uw erfenis in Spanje. Om een erfenis in Spanje tot een goed einde te brengen zullen we moeten kunnen beschikken over de volgende documentatie:

  • Kopie (voor en achterzijde) van de identiteitskaart van de overledene

  • Kopie (voor en achterzijde) van de identiteitskaart van de erfgenamen

  • Internationaal overlijdensakte OF een overlijdensakte voorzien van een apostille en beëdigd vertaald naar het Spaans

  • (Europees) Erfrechtverklaring OF testament, voorzien van een apostille en beëdigd vertaald naar het Spaans

  • Bewijs CRT (België) of KNB (Nederland) aangaande het testament indien u niet beschikt over een erfrechtverklaring

  • Originele aankoopakte van het vastgoed in Spanje

In vele gevallen zullen wij contact opnemen met uw notaris in België of Nederland om alles te regelen hier in Spanje.

Alle andere documenten zullen door ons voorzien en opgevraagd worden en de nodige procedures zullen tevens doorlopen worden. Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek aangaande een erfeniskwestie in Spanje of de Canarische Eilanden. Dan kunnen wij dit voor u tot een goed einde brengen!