De verplichting om fysiek langs te gaan bij een notaris om bepaalde openbare documenten te ondertekenen is niet langer vereist.

Fysieke aanwezigheid bij de notaris: Vanaf vandaag is Wet 11/2023 van 8 mei van kracht, die de richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot de digitalisering van notariële en registratieakten omzet, en die de Wet op het notarisambt van 28 mei 1862 wijzigt door middel van artikel 34 ervan.

In dit verband bepaalt artikel 17 ter van de Wet op het notarisambt voor welke rechtshandelingen of transacties de notariële akte en autorisatie via videoconferentie kunnen worden uitgevoerd. Uw fysieke aanwezigheid bij de notaris is dus niet meer vereist voor het volgende:

– Commerciële polissen.

– De oprichting van bedrijven, benoemingen en commerciële volmachten, evenals de uitvoering van elke andere bedrijfshandeling, op voorwaarde dat de bijdragen van partners aan het aandelenkapitaal in contanten zijn.

– Volmachten voor juridische vertegenwoordiging, voor omgang met overheidsinstanties, evenals verkiezingsbevoegdheden en bevoegdheden voor specifieke handelingen. Het is belangrijk om te verduidelijken dat algemene of preventieve volmachten niet via videoconferentie kunnen worden verleend (dit zijn volmachten die worden uitgevoerd voor het geval iemand zijn wilsbekwaamheid verliest).

– Herroeping van volmachten, met uitzondering van algemene preventieve volmachten.

– Betalingsbrieven en annuleringen van garanties.

– Notulen van algemene vergaderingen en referentierapporten in strikte zin.

– Certificering van de legitimiteit van handtekeningen.

– Testamenten in situaties van verklaarde epidemieën tijdens de opsluitingsplicht.

– Verklaringen van nieuwbouw zonder uitdoving van gezamenlijk eigendom, noch van toewijzing van eigendom, en de verdeling van de horizontale eigendom. (mede eigendom)

– Verzoening, tenzij de notaris fysieke aanwezigheid noodzakelijk acht.

– Alle rechtshandelingen en transacties waarvoor wettelijke maatregelen de mogelijkheid creëren.

Het is essentieel om te onthouden dat dit een alternatief is voor de traditionele fysieke aanwezigheid bij de notaris / in-person systeem en waarschijnlijk wat problemen zal hebben in het begin, zoals met alle nieuwe systemen…