JURIDISCHE MEDEDELING

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en gebruik maakt van deze website, onze diensten en producten, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Seb Leeson & Co met u regelen met betrekking tot deze website, onze diensten en producten. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website, onze diensten en producten niet.

De term ‘Seb Leeson & Co’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website met als hoofdkantoor Seb Leeson Consulting S.L., Calle Calvario 17; 38579 La Zarza; Santa Cruz de Tenerife; Canarische Eilanden. Ons bedrijf is ingeschreven als vennootschap in Santa Cruz de Tenerife met als registratienummer is B-76769587 en onze aansluitingsnummer bij de professionele overkoepelende organisatie van Asesores in Spanje (ASOCIAE) betreft 6277. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website, onze diensten en producten.

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Deze website maakt gebruik van cookies om surfvoorkeuren te controleren.
  • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
  • Uw gebruik van deze website, onze diensten en producten en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik is onderworpen aan de wetgeving van Santa Cruz de Tenerife.

De huidige wettelijke voorwaarden zijn vastgesteld door Seb Leeson Consulting S.L. om de criteria en gebruiksvoorwaarden van de website www.sebleeson.com te bepalen.

Bij het navigeren door deze website verwerft de navigator de status van gebruiker; de gebruiker accepteert de voorgestelde gebruiksvoorwaarden. Seb Leeson Consulting S.L. behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar wettelijke voorwaarden en eventuele technische of visuele verbeteringen die zij passend acht aan te passen. Als de wijzigingen van invloed zijn op de privacy van de gebruikers, worden ze van tevoren op de hoogte gesteld van de inwerkingtreding van de wijzigingen.

In overeenstemming met de verordening 679/16 inzake algemene gegevensbescherming worden uw gegevens niet overgedragen of doorgegeven aan derden, behalve zoals aangegeven door de wet of indien noodzakelijk voor de uitoefening van de gecontracteerde diensten. In geval van wijzigingen in uw gegevens, moet u deze communiceren. De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, oppositie en draagbaarheid aan het volgende adres richten: Seb Leeson Consulting S.L.; Calle Calvario 17; 38579 La Zarza; Santa Cruz de Tenerife .

De relatie tussen Seb Leeson Consulting S.L. en de gebruiker zal plaatsvinden binnen de bestaande nationale wetgeving en eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbank van Santa Cruz de Tenerife.