Kadastraal Inkomen in Spanje: Wanneer u vastgoed bezit in Spanje zal u ook hiervoor jaarlijks Kadastraal Inkomen dienen te betalen. Dit heet in Spanje de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, kortom: IBI.

Kadastraal Inkomen in Spanje

Het Kadastraal Inkomen in Spanje is jaarlijks verschuldigd en dient betaald te worden door de eigenaar, die op 1 januari van het lopend jaar geregistreerd stond als de eigenaar(s) van het pand. De IBI (in sommige regio’s SUMA genoemd) dient betaald te worden in de maand juni elk jaar. U zal hoogstwaarschijnlijk géén betalingsuitnodiging krijgen hiervoor. Indien wij uw aankoop begeleid hebben, dan hebben we deze belasting laten domiciliëren op uw bankrekening, zodat u nooit vergeet van deze te betalen. Indien dit nog niet het geval is, kunnen we dit alsnog voor u regelen, u kan hiervoor met ons contact opnemen. Bij vergetelheid of ontsteltenis van betaling, komen er steeds extra kosten bij en deze lopen al gauw op tot 20%.

De IBI wordt berekend op basis van een formule gebaseerd op de kadastrale waarde van het vastgoed. Via het Spaans kadaster en met uw Clave Digital kan u de huidige kadastrale waarde van uw vastgoed raaplegen op de website van het Spaans Kadaster.

KADASTRAAL INKOMEN IN SPANJE 1

Er zijn een aantal uitzonderingsgevallen van vastgoed die niet onderworpen zijn aan deze belasting, maar helaas vallen de meeste onder ons niet in de uitzonderingscategoriën. Uitzonderingsgevallen of grote kortingen worden gegeven aan gronden en gebouwen van de verschillende overheidsintanties, beschermde woningen, de kerk, agrarische cooperatieven enz.

In vele gemeenten is er wel een vrijstelling bijvoorbeeld voor kleine betalingen tot 20€, zoals bergruimtes of garageplaatsen enz.

De betaling kan u doen in de gemeente zelf, of via domiciliëring op uw bankrekening. Het extra voordeel van de domiciliëring, behalve het feit dat u het nooit kan vergeten te betalen, en aldus geen boetes zal krijgen, is dat vele gemeentes een korting van 5% bijvoorbeeld geven bij domiciliëringen van deze belasting.