Koupě nemovitosti přes společnost na Tenerife: Kupovat nemovitost ve Španělsku nebo na Tenerife jako společnost: Je možné koupit nemovitost ve Španělsku přes společnost registrovanou v zahraničí. Vlastníkem nemovitosti se tak fakticky stává společnost. Nejprve je však třeba zahájit zvláštní řízení, aby společnost registrovaná v zahraničí získala ve Španělsku právní platnost. Tento postup doplňuje běžný postup nákupu nemovitosti ve Španělsku a vztahuje se také na koupi nové budovy na Tenerife nebo ve Španělsku.

Koupě nemovitosti přes společnost na Tenerife

Jinými slovy, vaše společnost musí získat španělské DIČ. Zajistíme také, aby vaše společnost byla vybavena systémem Clave Digital, který je nezbytný pro splnění požadovaných daňových povinností a komunikaci se španělskými daňovými úřady. Tímto způsobem si můžete být jisti, že je vše zařízeno a sledováno a že vás nečekají žádná nepříjemná překvapení.

K tomu potřebujeme následující:

  • NIE vlastníků / správců.

  • Osvědčení o založení společnosti. Tento dokument musí být apostilován a přeložen soudním překladatelem (soudní překlad můžeme organizovat za vás).

  • Osvědčení / výpis z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, kdo jsou správci a/nebo vlastníci, sídlo a DIČ. Tento dokument musí být apostilován a přeložen soudním překladatelem (soudní překlad můžeme organizovat za vás).

  • Důkaz o platném důvodu této žádosti. Ten zajistíme doručením kopie rezervační smlouvy španělskému daňovému úřadu.

  • Plnou moc od vlastníků / správců k vyřízení celého procesu. Tuto plnou moc pro vás připravíme, takže ji stačí podepsat u notáře. Tímto způsobem za vás vše vyřídíme na dálku a vy se nemusíte o nic starat.

Vastgoed kopen in Spanje met een vennootschap