Pokud pronajímáte více než jednu nemovitost, sdělte nám, za kterou nemovitost toto prohlášení podáváte.

Celkový počet nocí, kdy jste nemovitost pronajímali v posledním rok.

Jedná se o celkovou částku, kterou jste získali za pronájem nemovitosti v posledním rok. Pokud jste tedy nemovitost pronajímali za 100 EUR za noc a byla pronajata na 42 nocí, musíte uvést 4 200 EUR.

Jedná se o součet všech vašich daňově uznatelných nákladů za poslední rok: VODA + ELEKTŘINA + POPLATKY OBCE + SAZBY + POJIŠTĚNÍ + ODPADY + ÚROKY HYPOTÉKY.

Toto je součet všech vašich plně daňově uznatelných nákladů za poslední rok: ÚKLID + PROVIZE ZA PRONÁJEM SLUŽEB A AGENTU, jako je AIRBNB, BOOKING.com a tak dále.

Jedná se o náklady na vylepšení nemovitosti, které můžeme uvést jako náklady v tomto přiznání a případně i v budoucích přiznáních jako je NÁBYTEK, RENOVAČNÍ PRÁCE atd.

Prohlašuji v dobré víře, že tento formulář byl vyplněn pravdivě a že mám k dispozici potřebné účtenky, faktury a veškerou možnou dokumentaci, která toto prohlášení doloží a prokáže v případě kontroly ze strany příslušných služeb a státních orgánů. Seb Leeson Consulting SL nenese žádnou zodpovědnost za má tvrzení a prohlášení v tomto formuláři a za případná nesprávná prohlášení, výpočty a/nebo podání mých daní pro nerezidenty.
Společnost Seb Leeson Consulting SL neuchovává žádné další údaje od vás týkající se tohoto prohlášení (např. faktury nebo doklady o nákladech). Ty si musíte uchovat VY sami pro případ, že by došlo ke kontrole.