Indien u meer dan 1 stuk vastgoed heeft dat u verhuurt en waarvoor wij de aangifte verzorgen, dient u ons hier duidelijk te maken over welk vastgoed deze aangifte gaat. (naam complex en appartementnummer bijvoorbeeld)

Totaal aantal verhuurde nachten van het afgelopen jaar.

Dit is de totale som van alle verhuurde nachten. Bijvoorbeeld u vraagt 100€ per nacht en het werd voor 42 nachten verhuurd in het afgelopen jaar, dan vult u 4.200€ in.

Dit is de totale som van alle kosten voor de aangegeven periode. Hiervoor telt u uw facturen op van WATER + ELEKTRICITEIT + GEMEENSCHAPSKOSTEN + TARIEVEN + VERZEKERING + AFVAL + HYPOTHEEKINTRESTEN.

Dit is de som van al uw volledig fiscaal aftrekbare kosten van het laatste jaar SCHOONMAAK + COMMISSIES VAN VERHUURDIENSTEN EN AGENTEN zoals AIRBNB, BOOKING.com enzovoort.

Dit is de totale som van alle gemakte BUITENGEWONE kosten voor de aangegeven periode. Hiervoor telt u uw facturen op van alle HERSTELLINGEN EN VERBETERINGSWERKEN alsook AANKOOP MEUBELS enz. Deze kosten zullen door ons ingeboekt worden voor deze periode en eventuele toekomstige periodes.

Ik verklaar op eer en geweten dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld en ik over de nodige bewijsstukken, facturen en alle mogelijke documentatie beschik om in het geval van een controle of inspectie door de bevoegde diensten en overheidsinstanties deze verklaring te kunnen staven en bewijzen. Seb Leeson Consuling SL kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor mijn beweringen en verklaringen opgenomen in dit formulier en de eventuele foutieve verklaring, berekening en/of indiening van mijn belastingen voor niet-residenten. Seb Leeson Consuling SL houdt geen andere gegevens van u bij aangaande deze aangifte (zoals facturen of bewijzen van kosten bijvoorbeeld). U dient deze ZELF bij te houden, in het geval er ooit een controle zou plaatsvinden.