Welkom op het online formulier voor de trimestriële aangifte van uw verhuur in Spanje. Elke 3 maanden zal u terug naar deze pagina moeten komen om het formulier in te vullen naar waarheid, zodat we voor u de nodige aangiftes en betalingen kunnen verzorgen bij de Spaanse fiscus. We sturen u een email om u eraan te herinneren, maar gelieve deze pagina (www.sebleeson.com/M210TNL) op te slaan bij uw favorieten in uw webbrowser (Ctrl+D of Command+D voor Apple gebruikers) en er ook zelf aan te denken, mocht onze mail niet aankomen of dat u op vakantie bent of… We hebben maar een korte periode voor de berekening en indiening van deze belastingen, dus vragen we om uw medewerking zodat alles vlot en feilloos kan verlopen.

Periodes om dit formulier in te vullen en naar ons te versturen:

  • 1 tot en met 6 JANUARI voor de verhuurde periode van oktober – november – december
  • 1 tot en met 6 APRIL voor de verhuurde periode van januari – februari – maart
  • 1 tot en met 6 JULI voor de verhuurde periode van april – mei – juni
  • 1 tot en met 6 OKTOBER voor de verhuurde periode van juli – augustus – september

Eerstdaags na het bekomen van dit formulier zullen we u een email sturen met het te betalen totale bedrag (dit is het totaal van de verschuldigde belasting + onze honoraria) op onze klantenrekening:

  • Naam Rekening: CLIENTES SEB LEESON CONSULTING SL
  • IBAN NUMMER: ES61 0061 0192 2801 4481 0116
  • BIC/SWIFT: BMARES2M
  • Mededeling: “M210T + uw familienaam en voornaam dat u gebruikt heeft bij het invullen van het formulier”

Bij vragen of twijfels kan u ons per email bereiken: tax@sebleeson.com.

Indien u meer dan 1 stuk vastgoed heeft dat u verhuurt en waarvoor wij de aangifte verzorgen, dient u ons hier duidelijk te maken over welk vastgoed deze aangifte gaat. (naam complex en appartementnummer bijvoorbeeld)
Totaal aantal verhuurde nachten van de afgelopen periode.
Dit is de totale som van alle verhuurde nachten. Bijvoorbeeld u vraagt 100€ per nacht en het werd voor 42 nachten verhuurd in de afgelopen periode, dan vult u 4.200€ in.
Dit is de totale som van alle kosten voor de aangegeven periode. Hiervoor telt u uw facturen op van WATER + ELEKTRICITEIT + GEMEENSCHAPSKOSTEN + TARIEVEN + VERZEKERING + AFVAL + HYPOTHEEKINTRESTEN.
Dit is de som van al uw volledig fiscaal aftrekbare kosten van het laatste kwartaal: SCHOONMAAK + COMMISSIES VAN VERHUURDIENSTEN EN AGENTEN zoals AIRBNB, BOOKING.com enzovoort.
Dit is de totale som van alle gemakte BUITENGEWONE kosten voor de aangegeven periode. Hiervoor telt u uw facturen op van alle HERSTELLINGEN EN VERBETERINGSWERKEN alsook AANKOOP MEUBELS enz. Deze kosten zullen door ons ingeboekt worden voor deze periode en eventuele toekomstige periodes.
Ik verklaar op eer en geweten dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld en ik over de nodige bewijsstukken, facturen en alle mogelijke documentatie beschik om in het geval van een controle of inspectie door de bevoegde diensten en overheidsinstanties deze verklaring te kunnen staven en bewijzen. Seb Leeson Consuling SL kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor mijn beweringen en verklaringen opgenomen in dit formulier en de eventuele foutieve verklaring, berekening en/of indiening van mijn belastingen voor niet-residenten. Seb Leeson Consuling SL houdt geen andere gegevens van u bij aangaande deze aangifte (zoals facturen of bewijzen van kosten bijvoorbeeld). U dient deze ZELF bij te houden, in het geval er ooit een controle zou plaatsvinden.