Gegevensbescherming Informatie die moet worden opgenomen in het Privacybeleid volgens de RGPD:

Basisinformatie over verantwoordelijke gegevensbescherming

Seb Leeson Consulting S.L.

Doel

Beantwoorden aan de verzoeken die via het web zijn gedaan, beheer van het verzenden van informatie.

Legaliteit

Toestemming van de gebruiker

Bestemmelingen

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve wettelijke verplichtingen of in het geval dat nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Rechten

U kunt de rechten op toegang, rectificatie, verwijdering en oppositie, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit uitoefenen.

Wie zal mijn gegevens behandelen?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens is Sebastien Leeson in naam van Seb Leeson Consulting S.L. met CIF: B-76769587 en adres Calle Calvario 17; 38579 La Zarza; Santa Cruz de Tenerife.

Wat is het doel van de behandeling en de wettelijke basis daarvan?

Bij Seb Leeson Consulting S.L. behandelen wij de informatie die door de geïnteresseerde personen wordt verstrekt om hun informatieverzoeken te beheren en de diensten te beheren die hen binden aan dit bedrijf. Wij verstrekken aan geïnteresseerde partijen aanbiedingen van producten en diensten van belang. De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens is de toestemming die u geeft, door het accepteren van ons privacybeleid.

Aan wie worden uw gegevens overgedragen?

Er worden geen gegevens overgedragen aan derden, behalve wettelijke verplichtingen, of in het geval dat noodzakelijk is voor naleving die direct verband houdt met uw verzoek.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard terwijl de relatie met dit bedrijf wordt onderhouden en de verwijdering niet wordt gevraagd door de betrokken partij. Het via de cookies verkregen IP-adres heeft een houdbaarheid van een jaar, om de toestemming van de gebruiker aan te tonen.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt? En waar kan ik naartoe gaan om mijn rechten uit te oefenen?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of bij Seb Leeson Consulting S.L. wij uw persoonlijke gegevens die u aanbelangen behandelen of niet. Geïnteresseerde personen hebben recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om de correctie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, verzoeken om te worden verwijderd als, onder andere, de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims. In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens en zal Seb Leeson Consulting S.L. stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims. Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij samen met hun identiteitsdocument een mededeling sturen naar:

Adres van het bedrijf: Seb Leeson Consulting S.L.; Calle Calvario 17; 38579 La Zarza; Santa Cruz de Tenerife.

Evenzo wordt haar meegedeeld dat de belanghebbende partijen het recht hebben om een ​​klacht in te dienen bij de controleautoriteit, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming.