Spaans testament: is dit nodig of niet?

Nee, u heeft niet per sé een Spaans testament nodig indien u vastgoed bezit in Spanje. Bij uw overlijden kan een erfrechtverklaring van de notaris van uw land (België, Nederland,…) perfect dienen om aan te duiden wie de erfgenamen zijn.

Maar het opstellen van een Spaans testament heeft wel voordelen:

  • Keuze van het erfrecht (Spaans, Belgisch, Nederlands, …)

  • Snellere procedure mogelijk

  • Goedkoper, omdat er geen buitenlandse erfrechtverklaring nodig is.

SPAANS TESTAMENT

Het grote voordeel van het laten opmaken van een testament in Tenerife is dat u uw naasten veel zorgen en geld kunt besparen door bijvoorbeeld het Belgisch recht te laten gelden op uw vermogen in Tenerife. Uw testament hoeft geen substantiële verdeling van uw vermogen te bevatten. In dit geval zullen de we in Spanje alleen aangeven wie de erfgenamen zijn en welk nationaal recht van toepassing is, in dit geval België bijvoorbeeld.

In overleg met u stelt Seb Leeson Consulting uw testament op Tenerife op zodat u en uw naasten zich geen zorgen hoeven te maken.

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.