Spaans testament: we krijgen veelvuldig de vraag of het nodig is, of nuttig van een Spaans testament te hebben als u bijvoorbeeld vastgoed bezit in Spanje. Het antwoord hierop is echter tweevoudig: ja en nee.

Spaans Testament

De voordelen van het laten opstellen van een Spaans testament is dat U uw nabestaanden zorgen en geld kan besparen hiermee, en dat de nalatenschap ook mogelijks sneller afgewikkeld kan worden. Bij uw overlijden zullen we immers nagaan in het Spaans Centraal Register der Testamenten of er al dan niet een Spaans testament is. Indien dit het geval is, zullen we overgaan tot het contacteren van de notaris bij wie het testament werd opgemaakt en hiervan een afschrift opvragen. Van zodra de inhoud bekend is, kunnen we de verdere stappen ondernemen om de nalatenschap verder te behartigen en te vereffenen voor de nabestaanden.

Bij ontsteltenis van een spaans testament, zullen we moeten nagaan of er in het land van herkomst (België, Nederland, …) een testament werd opgemaakt en gangbaar is dat we bij uw notaris dan om een akte van bekendheid of een erfrechtverklaring vragen. Deze zal dienen vertaald te worden door een beëdigde vertaler naar het Spaans en voorzien van een apostille, dit is de legalisatie van het document zodat het in het buitenland (Spanje) kan gebruikt worden.  Allemaal extra kosten dus…

Maar we komen even terug op het Spaans testament: Sinds 2012 is er keuzerecht, dit betekent dat u in uw testament kan kiezen voor het recht van uw nationaliteit (België, Nederland,…) en niet per sé het Spaans erfrecht dient te volgen. (opgelet, dit heeft NIETS te maken met belastingen, maar met de verdeelsleutels en reservataire erfgenamen). Het voordeel hiervan is dat de erfgenamen die niet in Spanje wonen of niet de Spaanse taal machtig zijn, hiermee vaak erg gebaat gaan zijn. Hierdoor verloopt de procedure dus een stuk sneller en goedkoper. Ook is de vrijheid in verdeling in Spanje (vaak) ongunstiger dan deze in België of Nederland. Een testament met de vermelding van de erfgenamen én de vermelding van welk erfrecht van toepassing is, wordt door ons derhalve ten zeerste aangeraden. Maar het is zeker niet verplicht en we kunnen perfect uw nalatenschap vereffenen zonder Spaans testament, met alle documenten uit uw thuisland!

Een testament opstellen kan dus zeker nuttig zijn waneer U roerende en/of onroerende goederen bezit in Spanje! De voordelen hiervan zijn:

  • Keuze erfrecht (België/Nederland/…)

  • Besparen van zorgen voor de nabestaanden

  • Eenvoudigere afwikkeling van de erfenis

  • Goedkopere afwikkeling van de erfenis

SPAANS TESTAMENT

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en we plannen graag een telefonisch gesprek of een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor in om dit met u te bespreken:

    Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

    Invalid email address
    U kan zich ten allen tijde uitschrijven.