Spaans vastgoed kopen met een vennootschap: Het is mogelijk om in Spanje met een buitenlands geregistreerde vennootschap vastgoed aan te kopen. De eigenaar van het vastgoed is dan ook effectief de vennootschap. We zullen echter een specifieke procedure moeten opstarten hiervoor, om eerst rechtsgeldigheid in Spanje te geven aan uw buitenlands geregistreerde vennootschap. Deze procedure komt bovenop de normale aankoop procedure voor vastgoed in Spanje en is ook van toepassing bij de aankoop van nieuwbouw in Spanje of bij de aankoop van bankbeslagen in Spanje.

Spaans vastgoed kopen met een vennootschap

Spaans vastgoed kopen met een vennootschap: documentatie

Met andere woorden, uw vennootschap dient voorzien te worden van een Spaans BTW nummer en zal tevens jaarlijks een aantal verplichtingen hebben. Wij zullen ook zorgen dat uw vennootschap voorzien is van de Clave Digital, wat onontbeerlijk is om aan de nodige fiscale verplichtingen te voldoen en om te communiceren met de Spaanse fiscus.

Waarom kan het interessant zijn van Spaans vastgoed kopen met een vennootschap? Indien u om privé redenen niet wenst dat het vastgoed op uw naam in Spanje geregsitreerd staat, of indien de fondsen voor de aanwerving van de vennootschap reeds in uw vennootschap aanwezig zijn en u deze niet uit uw vennootschap wenst te halen, is het interessant om Spaans vastgoed kopen met een vennootschap die in het buitenland (België, Nederland,… geregistreerd staat).

Hiervoor zullen we de volgende zaken nodig hebben:

  • NIE van de eigenaars/bewindvoerders

  • Oprichtingsakte van de vennootschap. Dit document moet voorzien zijn van een apostille an zal vertaald dienen te worden door een beëdigde vertaler (dit kunnen wij voor u behartigen)

  • Certificaat/uittreksel van het Handelsregister waaruit blijkt wie de bewindvoerders en/of eigenaars zijn, zetel en BTW nummer. Dit document moet voorzien zijn van een apostille an zal vertaald dienen te worden door een beëdigde vertaler (dit kunnen wij voor u behartigen)

  • Bewijs van geldige reden voor deze aanvraag. Dit leveren we door een kopie van het aankoopcontract/compromis af te leveren aan de Spaanse fiscale administratie.

  • Volmacht van de eigenaars/bewindvoerders om de gehele procedure te regelen. Deze volmacht zullen we voor u voorbereiden zodat u deze enkel nog dient te tekenen bij uw notaris. Op deze manier kunnen wij alles voor u regelen op afstand en heeft u geen zorgen.

Vastgoed kopen in Spanje met een vennootschap