Španělská závěť rozhodně není zbytečný luxus, pokud máte movitý a/nebo nemovitý majetek na Tenerife nebo ve Španělsku! Výhody jsou následující:

  • Volba dědického práva (českého)

  • Ušetření starostí nejbližším příbuzným

  • Rychlejší vyřízení dědictví

  • Snadnější vypořádání dědictví

  • Levnější vypořádání dědictví

Velkou výhodou španělské závěti na Tenerife je, že můžete ušetřit svým nejbližším příbuzným mnoho starostí a peněz. Vaše závěť nemusí stanovit žádné hmotné rozdělení majetku. Ze španělské závěti tedy pouze vyplývá, kdo jsou dědicové a které vnitrostátní právo se použije.

To má tu výhodu, že dědicové, kteří nežijí ve Španělsku nebo neovládají španělský jazyk, z toho často profitují. Taková závěť totiž zajišťuje, že závěť v zemi původu zpravidla nemusí být překládána a kontrolována španělským notářem. Díky tomu je celý proces mnohem rychlejší a levnější. Obraťte se na nás v případě španělské závěti.

Seb Leeson Consulting s vámi bude spolupracovat na přípravě španělské závěti a nechá ji sepsat notářem, abyste si vy i vaši blízcí ušetřili starosti!