Vastgoed kopen in Tenerife

/Vastgoed kopen in Tenerife
Vastgoed kopen in Tenerife2018-06-25T02:42:05+00:00

Vastgoed kopen in Tenerife

Vastgoed kopen in Tenerife verloopt anders dan in België of Nederland, laat je bijstaan door onafhankelijke consultants en voorkom problemen later! Bij het overwegen van de aankoop van onroerend goed zullen veel gedachten de revue passeren. Hoe werkt het op het eiland? Wat heb ik nodig? Wat moet ik doen? Zal het legaal zijn? Waar begin ik aan? U dus laten bijstaan door een onafhankelijk consulent is geen overbodige luxe, geeft u meer gemoedsrust en voorkomt problemen en hoge kosten achteraf. Vastgoed kopen in Tenerife doe je dus best in samenwerking met Seb Leeson & Co.

Nederlandstalig vastgoed op Tenerife kan u op de website van Tenerife Connect terugvinden, onder de rubriek Immo/Vastgoed. Dit is een portaalwebsite waar zowel promotoren als particulieren als makelaars hun vastgoed aanbieden. Een aanrader!

De onderstaande informatie heeft tot doel u een eerste overzicht te geven van de aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier verloopt. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

NIE – Número de Identificación de Extranjero

De NIE is een persoonlijk identificatienummer dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen moet bezitten. Je kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België. De NIE bekom je via de Policía Nacional door een document in te vullen met je persoonlijke gegevens (EX-15) en een taks te betalen van 9,54€  bij een Spaanse bank via een ander document (modelo 790 código 12). In principe kan je dit op 1 dag regelen. Vraag aan de makelaar of dit mee in zijn dienstverlening begrepen is, anders regelen wij dit samen met u.

NIE Vastgoed kopen in Tenerife

Openen van een Spaanse bankrekening

Vastgoed kopen in Tenerife kan niet zonder een financiële tegenprestatie. De volgende stap is dus het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Dit is vereist om, onder andere, de fondsen die u nodig heeft om uw woning aan te kopen over te brengen, maar meer bepaald ook om uw lopende rekeningen van zodra u eigenaar bent te laten domiciliëren, zoals het water, de elektriciteit, de comunidad (gemeenschap van eigenaars) en uw belastingen.

Opgelet! Sinds begin 2018 eisen de meeste banken bij het openen van een rekening voor een vreemdeling het volgende: uw laatste belastingsaangifte uit uw land van herkomst (België of Nederland) dat in het Spaans vertaald is door een beëdigde vertaler en voorzien van een apostille. Dit tegen witwaspraktijken. Hou hier rekening mee daar het vaak kostelijk en tijdrovend kan zijn om dit uit te voeren. Bedragen variëren over het algemeen tussen de 250€ tot wel 500€ voor deze vertalingen. Wees er op tijd bij om extra kosten te vermijden.

Opstellen van een compromis of aan- en verkoopbelofte

Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen, zal de makelaar in principe een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop. Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop. Naar analogie met de gebruikelijke praktijken in de Lage Landen.

Dit voorschot blijft op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, derde, …) tot aan de akte.

Nazicht schulden

Vastgoed kopen in Tenerife is iets “gevaarlijker” dan in de Lage Landen. In Spanje en op de Canarische Eilanden bestaat er een document, de Nota Simple genaamd, dat opgevraagd kan worden bij de bevoegde diensten waarop een aantal belangrijke zaken vermeld staan, waaronder de huidige eigenaar van het pand en of er schulden zijn op het pand. Dit is belangrijk daar je in Spanje en op de Canarische Eilanden perfect legaal vastgoed kan kopen mét schulden! Dramatische verhalen die u wel eens hoort uit het nieuws hebben meestal als oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is. Dit document wordt in principe ook door de notaris opgevraagd daags voor de akte en bijgevoegd als bijlage aan uw aankoopakte.

Vastgoed kopen in Tenerife met een nog lopend hypotheek is dus mogelijk, u kan zelfs de hypotheek overnemen, maar dit is niet aan te raden. Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden na de ondertekening van de akte, tenzij u deze schuld zou overnemen, wat mogelijk is in Spanje en op de Canarische Eilanden. De vereffening van een lopend krediet kan enige tijd in beslag nemen, daar de bank dient terugbetaald te worden, waarna er terug een akte dient verleden te worden om de hypotheek te schrappen uit het Register.

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI (kadastraal inkomen)U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper.

Er dient door de verkoper een meerwaardebelasting betaald te worden bij de verkoop van zijn vastgoed, maar het is de wettelijke plicht van de koper om dit effectief te gaan betalen bij de overheid. Dus is het belangrijk om op voorhand te weten hoeveel dit bedraagt daar deze som van de prijs afgehouden wordt. De meerwaardebelasting wordt dus niet bij de notaris vereffend maar later via de gemeente. U houdt dit bedrag in van de aankoopprijs en Seb Leeson & Co gaat dit voor u betalen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Indien de verkoper een buitenlander is en tevens geen fiscaal resident is, dient er 3% ingehouden te worden op de verkoopprijs. Wederom ligt de verplichting om dit te betalen aan de overheid bij de koper. Dit wordt tevens niet bij de notaris vereffend maar door Seb Leeson & Co bij de bevoegde diensten.

Notaris

Vastgoed kopen in Tenerife doe je ook met een notaris. Er wordt een afspraak gemaakt bij een Notaris (meestal tussen de 1 en 3 maanden later) naar keuze te kiezen door de koper, voor de uiteindelijke akte, betaling en overhandiging van de sleutels. Onze huisnotaris is Don Nicolas Castilla Garcia.

Ondertussen heeft u de tijd om de nodige fondsen voor de aankoop van uw vastgoed over te maken naar uw Spaanse rekening. Hou er rekening mee dat de bank uw overgeschreven gelden hoogstwaarschijnlijk zal blokkeren en u om een bewijs zal vragen vanwaar deze gelden komen, met andere woorden de oorsprong ervan. Wederom om witwas tegen te gaan. Zorg ervoor dat u de nodige bewijsstukken al op voorhand verzamelt om problemen of vertragingen te voorkomen. Bewijsstukken kunnen bv de volgende zijn: verkoopsakte van een pand dat in uw bezit was, bewijs van ontvangst grote som geld (verzekering, …), document van uw bank dat bevestigt dat de overgeschreven gelden van uw spaarrekening komen, …

De ochtend van het verlijden van de akte gaat u bij de bank de nodige bankcheque(s) ophalen om te overhandigen bij de akte.

Proficiat, u bent nu de trotse eigenaar van een eigendom in Tenerife!

notaris Vastgoed kopen in Tenerife

Er zijn echter nog een hoop formaliteiten te vervullen na de ondertekening van de authentieke akte bij de notaris. De afhandeling van uw aankoop is onze specialiteit! 

Registratie

Naar analogie met België en Nederland, dient uw aankoop ook hier geregistreerd te worden bij de bevoegde instanties. De notaris doet dit echter niet en u bent als nieuwe eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal verzorgen.

De Registratieprocedure neemt vaak enkele weken in beslag en hier zijn ook kosten aan verbonden, gebaseerd op de aankoopwaarde van uw onroerend goed. Dit zijn de Registratierechten. Reken op een 200€ registratierechten per 100.000€ ongeveer.

Taksen

In het algemeen is vastgoed kopen in Tenerife goedkoper dan in de Lage Landen op vlak van belastingen. Uw grootste extra kost bij de aankoop zijn de taksen. In Tenerife betaalt u voor een tweedehands vastgoed 6,5% op de aankoopwaarde als taks aan de overheid. Dit dient u tevens zelf te regelen en te betalen na de ondertekening van de Authetieke Akte, de notaris neemt dit niet voor zijn rekening. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen.

Nutsvoorzieningen

Net zoals thuis, dienen ook hier de nutsvoorzieningen overgedragen te worden van de vorige eigenaar op uw naam. Dit omvat het afsluiten van een elektriciteitscontract, watervoorziening, vuilnisophaling, internet enz. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen.

Kadaster

U dient de gemeente en het kadaster in te lichten dat u de nieuwe eigenaar bent van uw vastgoed. Jaarlijks zal u Kadastraal Inkomen (KI) moeten betalen dat hier de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles heet (IBI). Wij laten voor al onze klanten deze belasting domiciliëren zodat u nooit te laat betaalt en dus geen boetes oploopt.

U zal hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komen om de belasting voor niet residenten te moeten betalen.

Fiscaliteit

U bent nu de eigenaar van uw eigen vastgoed in Tenerife, proficiat. Maar er zijn wel een aantal fiscale repercussies waar u rekening mee dient te houden:

Verhuur

Indien u van plan bent om uw vastgoed te verhuren, lees dan zeker ons artikel over vastgoed verhuren in Tenerife.

Andere verplichtingen

In voorkomend geval zijn er nog andere verplichtingen, zoals:

  • De gemeenschap van eigenaars verwittigen dat u de nieuwe eigenaar bent
  • Betaling van de 3% retentie bij de verkoop
  • Betaling van de meerwaardebelasting
  • Schrappen van een hypothecair krediet
  • Jaarlijkse betaling van een de belasting voor niet residenten

Deze dienen tevens allemaal behartigd te worden. Er komt in Tenerife dus heel wat meer bij kijken dan in België of Nederland, vooral omdat de werklast van de notaris beperkt is tot de Akte, en u zelf dient in te staan voor alle andere verplichtingen, zowel voor als na de ondertekening van de akte.

Tot slot

Seb Leeson & Co is dé referentie bij uitstek in het zuiden van Tenerife om u volledig bij te staan om al deze zaken te regelen en vlot te laten verlopen. Vastgoed kopen in Tenerife doet u samen met ons. Laat u niets wijsmaken door een betrokken partij, u heeft het wettelijk recht om te kiezen bij welke notaris de akte verleden wordt én wie u bijstaat/vertegenwoordigt in rechte en daarbuiten om al uw belangen op een onafhankelijke en professionele manier te behartigen.

Kiezen voor Seb Leeson & Co is kiezen voor een vlotte en professionele aankoop begeleiding in Tenerife!

VASTGOED-KOPEN-IN-TENERIFE-footer
.

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.