Vastgoed kopen in Tenerife verloopt anders dan in België of Nederland, laat je bijstaan door onafhankelijke consultants en voorkom eventuele problemen tijdens of na je aankoop. Bij het overwegen van de aankoop van onroerend goed zullen veel gedachten de revue passeren. Hoe werkt het op het eiland? Wat heb ik nodig? Wat moet ik doen? Zal het legaal zijn? Waar begin ik aan? U dus laten bijstaan door een onafhankelijk Nederlandstalige consulent is geen overbodige luxe, geeft u meer gemoedsrust en voorkomt problemen en hoge kosten achteraf. Wij zijn volledig verzekerd als Spaans bedrijf voor onze diensten voor zowel Spanje als de Canarische Eilanden.

Vastgoed kopen in Tenerife of op een ander eiland doe je dus best in samenwerking met Seb Leeson & Co, uw tevredenheid is onze prioriteit, mét garanties!

Nederlandstalig vastgoed op Tenerife kan u op de website van www.vastgoedintenerife.com terugvinden. Dit is een Nederlandstalige portaal website waar zowel promotoren als particulieren als makelaars hun vastgoed aanbieden. Een aanrader!

De onderstaande informatie heeft tot doel u een eerste overzicht te geven van de aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier verloopt. Indien u overweegt om nieuwbouw te kopen, lees dan zeker ons apart artikel over nieuwbouw kopen in Tenerife. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

NIE – Número de Identificación de Extranjero

Vastgoed kopen in Tenerife als particulier kan niet zonder de befaamde NIE. De NIE is een persoonlijk identificatienummer dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen moet bezitten. Je kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België of een Sofi nummer in Nederland. De NIE bekom je via de Policía Nacional door een document in te vullen met je persoonlijke gegevens en een taks te betalen bij een Spaanse bank via een ander document. In principe kan je dit op 1 dag regelen. Vraag aan de makelaar of dit mee in zijn dienstverlening begrepen is, anders regelen wij dit samen met u.

NIE Vastgoed kopen in Tenerife

Aanmelden bij de belastingdienst

Vastgoed kopen in Tenerife zal helaas niet gaan zonder belastingen te betalen. Sinds 2018 dien je op voorhand aangemeld te zijn bij de Spaanse belastingdienst zodat je aan de fiscale verplichtingen in Spanje kan voldoen. Helaas weten we allemaal dat we belastingen dienen te betalen, in Tenerife is dat niet anders. Wij gaan samen met u naar de desbetreffende diensten en regelen dit volledig zodat u enkel uw handtekening hoeft te zetten op de desbetreffende documenten.

Openen van een Spaanse bankrekening

Vastgoed kopen in Tenerife kan niet zonder een financiële tegenprestatie. De volgende stap is dus het openen van een bankrekening bij een Spaanse bank. Dit is vereist om, onder andere, de fondsen die u nodig heeft om uw woning aan te kopen over te brengen, maar meer bepaald ook om uw lopende rekeningen van zodra u eigenaar bent te laten domiciliëren, zoals het water, de elektriciteit, de comunidad (gemeenschap van eigenaars) en uw belastingen.

Vastgoed kopen in Tenerife is ook perfect mogelijk zonder het hebben van een eigen Spaanse bankrekening. U kan namelijk de fondsen rechtstreeks naar de notaris overmaken, maar dit heeft een kostenplaatje van om en bij de 450€. En er dient dan een oplossing voor de betaling van uw nutsvoorzieningen gevonden te worden indien u zou opteren van helemaal geen bankrekening te openen.

Opgelet! Sinds begin 2018 eisen de banken bij het openen van een rekening voor een vreemdeling het volgende: uw laatste belastingaangifte uit uw land van residentie (België of Nederland bijvoorbeeld) dat in het Spaans vertaald is. (indien u het niet in het Frans, Engels of Duits kan aanleveren) Dit tegen witwaspraktijken. Hou hier rekening mee daar het vaak kostelijk en tijdrovend kan zijn om dit uit te voeren. U kan dit best al op voorhand regelen, er zijn legio vertaaldiensten online te vinden die dat binnen de paar werkdagen voor u regelen.

Verder dient u in het bezit te zijn van een bewijs van uw werk/inkomen. Als zelfstandige is een uittreksel uit het KBO voldoende, als werknemer uw laatste loonbrief. U zal tevens moeten bewijzen vanwaar de fondsen komen voor uw nakende aankoop. Hypothecair krediet, erfenis, schenking, spaargeld, … Neem contact met ons op voor meer informatie hieromtrent!

Opstellen van een compromis of aan- en verkoopbelofte

Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen, zal de makelaar in principe een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop. Vastgoed kopen in Tenerife gebeurt in het algemeen door een compromis te tekenen vooraleer er naar de notaris gegaan wordt, niettegenstaande dit geen wettelijke verplichting is. Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop. Naar analogie met de gebruikelijke praktijken in de Lage Landen.

Dit voorschot blijft op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, derde, …) tot aan de akte of in voorkomend geval gestort aan de verkopende partij.

Neemt u aub contact met ons op vooraleer u een compromis tekent bij een makelaar, zodat wij deze voor u kunnen nalezen en waken over uw belangen! Een getekend document is rechtsgeldig en u dient er zeker van te zijn dat u begrijpt wat u tekent, én koopt.

Nazicht schulden

Vastgoed kopen in Tenerife is iets “gevaarlijker” dan in de Lage Landen. In Spanje en op de Canarische Eilanden kan je schulden op vastgoed overnemen, deze worden niet automatisch gezuiverd bij verkoop. Dramatische verhalen die u wel eens hoort in het nieuws hebben meestal als oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is en dat de koper zich niet heeft laten bijstaan door een onafhankelijke consulent. Of erger nog, dat er kwaad opzet in het spel geweest is, al komt dit gelukkig niet zo vaak voor.

Vastgoed kopen in Tenerife met een nog lopend hypotheek is dus mogelijk, u kan zelfs de hypotheek overnemen, maar dit is niet aan te raden. Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden na de ondertekening van de akte, tenzij u deze schuld zou overnemen, wat mogelijk is in Spanje en op de Canarische Eilanden. De vereffening van een lopend krediet kan enige tijd in beslag nemen, daar de bank dient terugbetaald te worden, waarna er terug een akte dient verleden te worden om de hypotheek te schrappen uit het Register.

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI (kadastraal inkomen)U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper zodat wij deze voor u kunnen vereffenen bij de desbetreffende diensten.

Er dient door de verkoper een meerwaardebelasting betaald te worden bij de verkoop van zijn vastgoed, maar het is de wettelijke plicht van de koper om dit effectief te gaan betalen bij de overheid indien de verkoper een niet-resident is. Dus is het belangrijk om op voorhand te weten hoeveel dit bedraagt daar deze som van de prijs afgehouden wordt. De meerwaardebelasting wordt dus niet bij de notaris vereffend maar later via de gemeente. U houdt dit bedrag in van de aankoopprijs en Seb Leeson & Co gaat dit voor u betalen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Indien de verkoper een buitenlander is en tevens geen fiscaal resident is, dient er 3% ingehouden te worden op de verkoopprijs. Wederom ligt de verplichting om dit te betalen aan de overheid bij de koper. Dit wordt tevens niet bij de notaris vereffend maar door Seb Leeson & Co bij de bevoegde diensten.

Vastgoed kopen in Tenerife met de Notaris

Vastgoed kopen in Tenerife doe je ook met een notaris. Er wordt een afspraak gemaakt bij een Notaris (meestal tussen de 1 en 3 maanden later) naar keuze te kiezen door de koper, voor de uiteindelijke akte, betaling en overhandiging van de sleutels.

Ondertussen heeft u de tijd om de nodige fondsen voor de aankoop van uw vastgoed over te maken naar uw Spaanse rekening. Hou er rekening mee dat de bank uw overgeschreven gelden hoogstwaarschijnlijk zal blokkeren en u om een bewijs zal vragen vanwaar deze gelden komen, met andere woorden de oorsprong ervan. Wederom om witwas tegen te gaan. Zorg ervoor dat u de nodige bewijsstukken al op voorhand verzamelt om problemen of vertragingen te voorkomen. Bewijsstukken kunnen bv de volgende zijn: verkoopakte van een pand dat in uw bezit was, bewijs van ontvangst grote som geld (verzekering, …), document van uw bank dat bevestigt dat de overgeschreven gelden van uw spaarrekening komen, …

De ochtend van het verlijden van de akte gaat u bij de bank de nodige bankcheque(s) ophalen om te overhandigen bij de akte.

Proficiat, u bent nu de trotse eigenaar van een eigendom in Tenerife!

notaris Vastgoed kopen in Tenerife

Er zijn echter nog een hoop formaliteiten te vervullen na de ondertekening van de authentieke akte bij de notaris. De afhandeling van uw aankoop is onze specialiteit! 

Registratie

Naar analogie met België en Nederland, dient uw aankoop ook hier geregistreerd te worden bij de bevoegde instanties. De notaris doet dit echter niet en u bent als nieuwe eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal verzorgen.

De Registratieprocedure neemt vaak enkele weken in beslag en hier zijn ook kosten aan verbonden, gebaseerd op de aankoopwaarde van uw onroerend goed. Dit zijn de Registratierechten. Een kort overzicht van de extra kosten bij aankoop van vastgoed in Tenerife kan u hier terugvinden.

Taksen

In het algemeen is vastgoed kopen in Tenerife goedkoper dan in de Lage Landen op vlak van belastingen. Uw grootste extra kost bij de aankoop zijn de taksen. In Tenerife betaalt u voor een tweedehands vastgoed 6,5% op de aankoopwaarde als taks aan de overheid. Dit dient u tevens zelf te regelen en te betalen na de ondertekening van de Authentieke Akte, de notaris neemt dit niet voor zijn rekening. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen.

Bij nieuwbouw betaalt u de IGIC (dit is de btw) + 1% van de aankoopwaarde als taks.

Nutsvoorzieningen

Net zoals thuis, dienen ook hier de nutsvoorzieningen overgedragen te worden van de vorige eigenaar op uw naam. Dit omvat het afsluiten van een elektriciteitscontract, watervoorziening, vuilnisophaling enz. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen.

Kadaster

U dient de gemeente en het kadaster in te lichten dat u de nieuwe eigenaar bent van uw vastgoed. Jaarlijks zal u Kadastraal Inkomen (KI) moeten betalen dat hier de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles heet (IBI). Wij laten voor al onze klanten deze belasting domiciliëren zodat u nooit te laat betaalt en dus geen boetes oploopt.

U zal hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komen om de belasting voor niet residenten te moeten betalen.

Fiscaliteit

Vastgoed kopen in Tenerife impliceert dat u een aantal fiscale repercussies gaat tegenkomen waar u rekening mee dient te houden:

Verhuur

Vastgoed kopen in Tenerife betekent voor sommige investeerders een onderneming om voor rendabiliteit te zorgen. Indien u van plan bent om uw vastgoed te verhuren in Tenerife, lees dan zeker ons artikel over vastgoed verhuren in Tenerife.

Andere verplichtingen

In voorkomend geval zijn er nog andere verplichtingen, zoals:

  • De gemeenschap van eigenaars verwittigen dat u de nieuwe eigenaar bent
  • Betaling van de 3% retentie bij de verkoop
  • Betaling van de meerwaardebelasting
  • Schrappen van een hypothecair krediet
  • Jaarlijkse betaling van een de belasting voor niet residenten

Deze dienen tevens allemaal behartigd te worden. Er komt in Tenerife dus heel wat meer bij kijken dan in België of Nederland, vooral omdat de werklast van de notaris beperkt is tot de Akte, en u zelf dient in te staan voor alle andere verplichtingen, zowel voor als na de ondertekening van de akte.

Vastgoed kopen in Tenerife: tot slot

Seb Leeson & Co is dé referentie bij uitstek in Tenerife om u volledig bij te staan om al deze zaken te regelen en vlot te laten verlopen. Vastgoed kopen in Tenerife doet u samen met ons aan uw zijde. Een goede makelaar zal u aanraden om met een onafhankelijke consulent of een advocaat in zee te gaan om uw belangen te behartigen. Of u nu rechtstreeks koopt bij een particulier, via een makelaar of bij de bouwpromotor, laat u door ons bijstaan en begeleiden, in uw eigen taal, mét garanties!

Kiezen voor Seb Leeson & Co is kiezen voor een vlotte en professionele aankoop begeleiding in Tenerife!

VASTGOED-KOPEN-IN-TENERIFE-footer

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.