Vastgoed kopen in Tenerife of in het algemeen in Spanje, verloopt gelijkaardig met de procedure in België of Nederland, maar er zijn wel meerdere belangrijke verschillen. U dus laten bijstaan door een onafhankelijk Nederlandstalige consulent is geen overbodige luxe, geeft u meer gemoedsrust en voorkomt eventuele problemen en hoge kosten achteraf. Wij zijn volledig verzekerd als Spaans bedrijf voor onze diensten voor zowel Spanje als de Canarische Eilanden. Ongeacht waar of via wie u in Spanje koopt, laat u altijd bijstaan door een onafhankelijke partij, zoals Seb Leeson & Co!

De onderstaande informatie heeft tot doel u een algemeen overzicht te geven van de aankoopprocedure om ervoor te zorgen dat elke transactie op een vlotte en correcte manier verloopt. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

OPGELET! Voor specifieke gevallen, verwijzen we u graag door naar de volgende gerelateerde artikels die deze onderwerpen behandelen:

NIE – Número de Identificación de Extranjero

Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje als particulier kan niet zonder de befaamde NIE. De NIE is een persoonlijk identificatienummer, die ook als belasting identificatie nummer dient, dat elke buitenlander die in Spanje oa. een woning wenst aan te kopen, moet bezitten. Je kan dit het beste vergelijken met het Rijksregisternummer van België of een Sofi nummer in Nederland. De NIE bekomen we voor u via de Policía Nacional van het gebied daar waar u het vastgoed wenst aan te kopen of kan u zelf bekomen via een Spaanse Ambassade.

De Spaanse fiscus

Vastgoed kopen in Tenerife zal helaas niet gaan zonder belastingen te betalen. Sinds 2018 dient u op voorhand aangemeld te zijn bij de Spaanse belastingdienst zodat u aan de fiscale verplichtingen in Spanje kan voldoen. Helaas weten we allemaal dat we belastingen dienen te betalen, in Tenerife is dat niet anders. Wij regelen, als erkende Spaanse asesoria, de aanmelding voor u op telematische wijze bij de fiscus zodat u niets hoeft te doen!

Het bod

Er bestaan geen vaste regels in Spanje als het gaat over het plaatsen van een bod voor de aankoop van vastgoed in Tenerife. Een vraag die we heel vaak krijgen is “hoeveel kan ik er af doen?”. Daar bestaat geen vast antwoord voor, daar dit volledig van de verkopende partij afhangt. Is de verkoper gehaast om te verkopen? Heeft hij dringend geld nodig? Staat het veel te hoog geprijsd? Staat het al lang te koop? Dit zijn maar enkele van de factoren die de prijs en het biedingsproces zouden kunnen beïnvloeden.

We hebben al meegemaakt dat er vlot 20% van de prijs in mindering werd gebracht, maar ook dat een verkoper er geen cent af doet…

De verkoopsovereenkomst

Van zodra u uw keuze gemaakt heeft in het vastgoed dat u wenst aan te kopen, zal de makelaar in principe een compromis of aan- en verkoopbelofte opstellen dat door zowel koper als verkoper dient ondertekend te worden en die wettelijkheid geeft aan de nakende verkoop. Vastgoed kopen in Tenerife gebeurt in het algemeen door een compromis te tekenen vooraleer er naar de notaris gegaan wordt, niettegenstaande dit geen wettelijke verplichting is. Het is dan ook gangbaar dat bij de ondertekening van dit document u als koper een voorschot betaalt van 10% van de overeengekomen verkoopprijs. Dit voorschot bent u kwijt indien u alsnog zou afzien van de aankoop. Naar analogie met de gebruikelijke praktijken in de Lage Landen.

Dit voorschot blijft op de rekening van de tussenpersoon geconsigneerd (makelaar, advocaat, derde, …) tot aan de akte of in voorkomend geval gestort aan de verkopende partij.

Neemt u aub contact met ons op vooraleer u een compromis tekent bij een makelaar, zodat wij deze voor u kunnen nalezen en waken over uw belangen! Een getekend document is rechtsgeldig en u dient er zeker van te zijn dat u begrijpt wat u tekent, én koopt.

Nazicht schulden

Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje verloopt iets anders dan in België of Nederland. In Spanje en op de Canarische Eilanden kan je schulden op vastgoed overnemen, deze worden niet automatisch gezuiverd bij verkoop. Dramatische verhalen die u wel eens hoort in het nieuws hebben meestal als oorsprong dat dit niet gecontroleerd geweest is en dat de koper zich niet heeft laten bijstaan door een onafhankelijke consulent. Of erger nog, dat er kwaad opzet in het spel geweest is.

Vastgoed kopen in Tenerife met een nog lopend hypotheek is dus mogelijk, u kan zelfs de hypotheek overnemen, maar dit is niet aan te raden. Indien er nog een hypotheek loopt op het pand moet ook dit vereffend worden na de ondertekening van de akte. De vereffening van een lopend krediet kan enige tijd in beslag nemen, daar de bank dient terugbetaald te worden, waarna er terug een akte dient verleden te worden om de hypotheek te schrappen uit het Register. Dit is eigenlijk net hetzelfde als in België, alleen dat dit dan door de notaris volledig gedaan wordt en u er totaal niets van weet of merkt.

Verder dient er ook nagegaan te worden dat de verkoper alle andere lopende rekeningen betaald heeft, zijnde water, elektriciteit, de comunidad (in voorkomend geval), basura (vuilnisophaling) en de IBI/SUMA (kadastraal inkomen – grondlasten). U moet er zeker van zijn als koper dat u volledig schuldenvrij koopt, of dat de schulden in mindering worden gebracht op de prijs die u betaalt aan de verkoper!

Er dient door de verkoper een gemeentelijke meerwaardebelasting betaald te worden bij de verkoop van zijn vastgoed, maar het is de wettelijke plicht van de koper om dit effectief te gaan betalen bij de overheid indien de verkoper een niet-resident is. Dus is het belangrijk om op voorhand te weten hoeveel dit bedraagt daar deze som van de prijs afgehouden wordt. De meerwaardebelasting wordt dus niet bij de notaris vereffend maar later via de gemeente. U houdt dit bedrag in van de aankoopprijs en Seb Leeson & Co gaat dit voor u betalen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Indien de verkoper geen fiscaal resident is, dient er 3% ingehouden te worden op de verkoopprijs. Wederom ligt de verplichting om dit te betalen aan de Spaanse fiscus bij de koper. Dit wordt tevens niet bij de notaris vereffend maar door Seb Leeson & Co bij de bevoegde diensten.

De betaling

Doorgaans zal u reeds 10% aanbetaald hebben aan ons of aan de vertegenwoordiger van de verkoper als voorschot voor de aankoop van het vastgoed. Blijft er nog om het saldo te betalen voor de effectieve aankoop. Dit kan op verschillende manieren, die we hier kort gaan toelichten:

  • Via uw eigen Spaanse bankrekening: Dit heeft als voordeel dat u de volledige controle over uw eigen financiën behoudt, met andere woorden u zal de fondsen voor de aankoop van uw eigen Belgische/Nederlandse rekening overmaken op uw eigen (nieuwe) Spaanse bankrekening. Het nadeel hiervan is dat de Spaanse bankrekeningen niet goedkoop zijn. U zal ook rekening moeten houden met het feit dat de verkoper hoogstwaarschijnlijk een gecertifieerde Spaanse bankcheque wenst, en als u deze zal trekken op uw eigen Spaanse rekening, u hier tussen de 0,4% en de 0,7% kosten op zal betalen. Dus u bent meteen honderden tot duizenden euro’s kwijt hiervoor.

  • Via de Spaanse Notaris: Dit heeft als voordeel dat u geen Spaanse rekening dient te openen. Maar de notaris zal hiervoor een extra akte opmaken, die u zal dienen te betalen. Reken hiervoor op een gemiddelde van een 450€ aan extra kosten.

  • Via onze klantenrekening: Wij hebben een speciale klantenrekening bij de Spaanse privé bank “Banca March” waarbij we uw fondsen kunnen ontvangen voor de aankoop van vastgoed. Wanneer we gecertifieerde bankcheques gaan opvragen om aan de verkoper te overhandigen bij de ondertekening van de akte, dienen wij slechts 50€ commissie aan de bank te betalen. Dus dit is veruit de goedkoopste en eenvoudigste manier van werken. U heeft dan ook géén Spaanse bankrekening nodig, wij gaan ervoor zorgen dat alle nutsvoorzieningen via uw Belgische/Nederlandse rekening gedomicilieerd/gedebiteerd worden. Zorgeloos en zonder kosten!

  • Rechtstreeks aan de verkoper: U heeft ook de optie op voorafgaandelijk aan de verkoop, de som aan de verkoper over te maken. Het spreekt voor zich dat dit de nodige problemen en gevaren met zich kan meebrengen.

De Spaanse bankrekening

Indien u opteert voor het openen van een Spaanse bankrekening, zullen er nog een aantal verplichtingen moeten vervuld worden. Het voordeel van de Spaanse bankrekening is dat u alles netjes gescheiden kan houden, het nadeel is dat de Spaanse bankrekeningen nu eenmaal niet goedkoop zijn en er voor van alles en nog wat commissie gevraagd wordt.

Voor het openen van de bankrekening zullen we het volgende van u nodig hebben:

  • Bankregistratie formulier voor het openen van de rekening (die u van ons bekomt)

  • Laatste belastingaanslag; vertaald naar het Spaans

  • Bewijs herkomst fondsen die u zal aanwenden voor de aankoop

De Notaris

Vastgoed kopen in Tenerife of Spanje doe je ook met een notaris. Ook al is het perfect mogelijk om de transactie zonder notaris te doen, raden we dit absoluut af! Er wordt een afspraak gemaakt bij een Notaris naar keuze te kiezen door de koper. Meestal tussen de 1 en 3 maanden na de ondertekening van de aankoopbelofte, voor de ondertekening van de notariële akte, betaling en overhandiging van de sleutels.

De notaris heeft echter niet dezelfde functie in Spanje als een Belgische of Nederlandse notaris. De Spaanse notaris zal de akte voorbereiden op basis van de gegevens die wij hem verstrekken. Hij zal dus zelf geen onderzoek instellen naar het vastgoed dat u koopt! Hij is tevens niet verantwoordelijk voor de transactie, de juistheid van de informatie of aangeleverde documentatie! Daarom dat u steeds een onafhankelijke partij (zoals Seb Leeson & Co) nodig heeft om u bij te staan en er zeker van te zijn dat alles vlot verloopt.

Registratie

Naar analogie met België en Nederland, dient uw aankoop ook hier geregistreerd te worden bij de bevoegde instanties. De notaris doet dit echter niet en u bent als nieuwe eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal verzorgen.

De Registratieprocedure neemt vaak enkele weken in beslag en hier zijn ook kosten aan verbonden, gebaseerd op de aankoopwaarde van uw onroerend goed. Dit zijn de Registratierechten.

Taksen

In het algemeen is vastgoed kopen in Tenerife niet zo heel duur aan extra kosten, in vergelijking met sommige situaties in België of Nederland. Uw grootste extra kost bij de aankoop zijn de overdracht taksen. Op de Canarische Eilanden betaalt u voor een tweedehands vastgoed 6,5% op de aankoopwaarde als taks aan de overheid. Dit percentage verschilt per regio in Spanje en kan dus ook een stuk meer zijn. De aangifte en betaling van deze taks dient u zelf te regelen na de ondertekening van de authentieke akte, de notaris neemt dit niet voor zijn rekening. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen.

Bij nieuwbouw betaalt u de 7% IGIC (Canarische Eilanden) of de 21% IVA (Spanje) + 1% van de aankoopwaarde als taks.

Nutsvoorzieningen

Net zoals thuis, dienen ook hier de nutsvoorzieningen overgedragen te worden van de vorige eigenaar op uw naam. Dit omvat het afsluiten van een elektriciteitscontract, watervoorziening, vuilnisophaling, aanmelding bij de gemeente, grondlasten enz. Het spreekt voor zich dat Seb Leeson & Co dit voor u zal behartigen en tevens zullen we dit laten domiciliëren/debiteren op uw bankrekening.

Kadaster

U dient de gemeente en het kadaster in te lichten dat u de nieuwe eigenaar bent van uw vastgoed. Jaarlijks zal u Grondlasten of Kadastraal Inkomen (KI) moeten betalen dat hier de Impuesto sobre los Bienes Inmuebles heet (IBI) of in sommige gemeentes SUMA. Wij laten voor al onze klanten deze belasting domiciliëren/debiteren op uw bankrekening zodat u nooit te laat betaalt en dus geen boetes oploopt.

U zal hoogstwaarschijnlijk ook in aanmerking komen om de belasting voor niet residenten te moeten betalen.

Fiscaliteit

Vastgoed kopen in Tenerife impliceert dat u een aantal fiscale repercussies gaat tegenkomen waar u rekening mee dient te houden:

Verhuur

Vastgoed kopen in Tenerife betekent voor sommige investeerders een onderneming om voor rendabiliteit te zorgen. Indien u van plan bent om uw vastgoed te verhuren in Tenerife, lees dan zeker ons artikel over vastgoed verhuren in Tenerife.

Vastgoed kopen in Tenerife: tot slot

Seb Leeson & Co is dé referentie bij uitstek om u volledig bij te staan bij de aankoop in Tenerife, op de andere eilanden of in Spanje om een gehele vlekkeloze procedure zonder stress te doorlopen. Vastgoed kopen in Tenerife doet u samen met ons aan uw zijd, of u nu rechtstreeks koopt bij een particulier, via een makelaar of bij de bouwpromotor, laat u door ons bijstaan en begeleiden, in uw eigen taal, mét garanties, u zal er geen spijt van hebben!

Kiezen voor Seb Leeson & Co is kiezen voor een vlotte en professionele aankoop begeleiding in Tenerife of in Spanje!

BEGELEIDING BIJ AANKOOP

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.