Schenken-van-Vastgoed-in-Tenerife

Vastgoed schenken op Tenerife

Vastgoed schenken op Tenerife? Overweegt u om uw onroerend goed in Spanje, meer bepaald op de Canarische Eilanden te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen? Dit is een zéér goed idee waarmee u duizenden euros zal kunnen besparen!

U heeft gewerkt, gespaard en geïnvesteerd. U heeft nieuwbouw of een bestaand appartement of woning gevonden die aan al uw wensen voldoet. U wenst uw kind(eren) iets achter te laten maar u bent bang dat hij/zij hiervoor een grote som geld aan de overheid zal/zullen moeten betalen? Een Spaans testament is zeker nuttig, maar vaak is een schenking veel interessanter. Vastgoed schenken op Tenerife aan uw naasten is de oplossing om komaf te maken met de hoge kosten die hier normaal gezien mee gepaard gaan!

Maar wat is nu een schenking?

Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begunstigde en waarbij de begunstigde dat goed aanvaardt. Met andere woorden: u geeft uw vastgoed aan uw kinderen zonder dat zij daarvoor iets betalen. Schenkingen van onroerende goederen moeten altijd bij notariële akte verleden worden. Daarvoor moet de begunstigde (uw kinderen bv.) een schenkingsrecht betalen (aan de overheid) en de schenking uitdrukkelijk aanvaarden.

Vruchtgebruik of naakte eigendom?

Bij de schenking kan u zowel het volledige vastgoed schenken als enkel de naakte eigendom. Wanneer u enkel de naakte eigendom schenkt, en het levenslang vruchtgebruik behoudt, dan worden uw kinderen wel eigenaar maar kunnen niets doen met de eigendom zonder uw toestemming. U behoudt immers de rechten en de plichten zolang u het vruchtgebruik heeft. Concreet betekent dit dat u de belastingen en de opbrengsten bij u houdt, maar wanneer u komt te overlijden, uw kinderen géén kosten meer hebben. Het vastgoed staat immers al op hun naam geregistreerd en dus is er geen sprake van een erfenis, en al helemaal niet van belastingen hierop!

Wat zijn de kosten bij een schenking?

De schenking wordt officieel gemaakt door een akte te verlijden voor de notaris. Hiervoor betaalt u schenkingsrecht, de honoraria van de notaris en diverse kosten (zegels, opzoekingen, hypotheek, enz …). Het bedrag van de schenkingsrechten varieert naargelang de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. Het grootste onderscheid voor het schenken van vastgoed op Tenerife en België zit namelijk in het tarief van de schenkingsrechten dat op de Canarische Eilanden beduidend lager ligt dan in België.

Het schenkingsrecht in België wordt berekend op basis van de volgende parameters:

  • op de venale waarde van de goederen die de begunstigde ontvangt
  • volgens een tarief dat stijgt naarmate de waarde van de goederen toeneemt
  • volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de begunstigde (hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief)

De tarieven verschillen afhankelijk van het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft. Als de schenker tijdens de periode van 5 jaar voor zijn schenking op meer dan een plaats in België zijn fiscale woonplaats had, wordt het tarief toegepast van het gewest waar de schenker tijdens die periode het langst zijn fiscale woonplaats had.

Als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, zal er bij de schenking rekening gehouden worden met het berekenen van de successierechten. Het is dus belangrijk om te kunnen bewijzen dat de schenking meer dan drie jaar geleden plaatsvond.

Het schenkingsrecht op de Canarische Eilanden wordt berekend op basis van de volgende parameters:

  • op de venale waarde van de goederen die de begunstigde ontvangt
  • volgens een vast tarief momenteel van 0,10% voor de inwoners van de EU
  • volgens een ander tarief naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de begunstigde (hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief)

In onderstaand voorbeeld doen we een schenking in rechte lijn, dus van de ouders aan de kinderen en voor een onroerend goed ter waarde van 120.000€ zonder rekening te houden met speciale gevallen.

België

0
Schenkingrechten
0
Ereloon Notaris
0
Administratieve kosten
0
Kosten overschrijving
0
BTW
0
Totale kosten op een schenking van 120.000€ in België. Dit is een raming en indicatief. Als de schenker binnen de drie jaar sterft, zal er met de schenking rekening gehouden worden bij het berekenen van de successierechten.
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

Canarische Eilanden

0
Schenkingrechten
0
Ereloon Notaris
0
Registratierechten
0
Kosten overschrijving
0
BTW
0
Totale kosten op een schenking van 120.000€ op de Canarische Eilanden. Dit is een raming en indicatief. Geen bijkomende voorwaarden van toepassing. De kosten voor de plusvalía en ons honorarium zijn niet inbegrepen in deze berekening.
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

In onderstaand voorbeeld doen we een schenking in rechte lijn, dus van de ouders aan de kinderen en voor een onroerend goed ter waarde van 280.000€ zonder rekening te houden met speciale gevallen.

België

0
Schenkingrechten
0
Ereloon Notaris
0
Administratieve kosten
0
Kosten overschrijving
0
BTW
0
Totale kosten op een schenking van 280.000€ in België. Dit is een raming en indicatief. Als de schenker binnen de drie jaar sterft, zal er met de schenking rekening gehouden worden bij het berekenen van de successierechten.
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

Canarische Eilanden

0
Schenkingrechten
0
Ereloon Notaris
0
Registratierechten
0
Kosten overschrijving
0
BTW
0
Totale kosten op een schenking van 280.000€ op de Canarische Eilanden. Dit is een raming en indicatief. Geen bijkomende voorwaarden van toepassing. De kosten voor de plusvalía en ons honorarium zijn niet inbegrepen in deze berekening.
NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

Blijf gratis op de hoogte van het laatste vastgoed nieuws in Tenerife met de nieuwsbrief van Seb Leeson & Co. 

Invalid email address
U kan zich ten allen tijde uitschrijven.