Verhuurvergunning in Tenerife: Indien u wenst te verhuren op korte termijn, dat wil zeggen voor korte periodes aan toeristen via bijvoorbeeld populaire online platformen zoals booking.com, airbnb enz. zal uw vastgoed moeten voldoen aan een aantal essentiële basisvoorwaarden en regels. Dit natuurlijk om een minimum aan veiligheid te kunnen garanderen aan de huurder, maar ook om frauduleuze online aanbiedingen tegen te gaan. Een kort overzicht van de algemene regels kan u op de pagina VASTGOED VERHUREN IN TENERIFE terugvinden.

Maar welke zijn nu deze regels voor verhuur in Tenerife? We zouden hier graag een kort en eenvoudig antwoord op willen geven, maar helaas is dit niet mogelijk. U zal met een aantal zaken rekening moeten houden, die we even gaan toelichten:

Verhuurvergunning in Tenerife: De vergunning

Eén van de essentiële regels voor de verhuur in Tenerife is dat u dient te beschikken over een verhuurvergunning. U dient op de Canarische Eilanden in het bezit te zijn van een VV nummer, de Vivienda Vacacional. Dit is een nummer dat u zal uitgereikt worden wanneer u de relevante documenten voor de aanvraag hiervoor heeft ingevuld, een belasting betaald heeft en alles indient bij de desbetreffende bevoegde dienst.

Dit aanvraagformulier is een verklaring op eer, dat u in het bezit bent van alle relevante documenten die nodig zijn. Welke documenten? Deze staan opgenomen in een nominatieve lijst op het aanvraagformulier. Onder andere dient u er zich van te vergewissen dat de verhuur toegestaan is daar waar u dit wenst te doen. Dit wordt door de gemeente gecontroleerd en zij zullen hiervoor een document afleveren en u dient in het bezit te zijn van de “licencia de primera ocupación/cédula de habitabilidad” van het vastgoed. Deze twee zorgen vaak voor problemen, omdat ze gewoon niet voorhanden zijn en dus hogere kosten tot gevolg hebben om ze alsnog te bekomen, of een onmogelijkheid om ze te bekomen. Dit dienen we individueel te bekijken met u en de documenten die u reeds heeft. Indien uw vastgoed in een complex gelegen is, moet u er ook zeker van zijn dat het niet verboden is door de “comunidad” om korte termijn verhuur te doen.

Verhuurvergunning in Tenerife: Digitaal Token

Het aanvragen en indienen van de nodige documenten zal via uw Spaans digitaal token (Clave Digital) gebeuren. Wij kunnen zorgen dat u de Clave Digital bekomt, zodat u niet zelf alle instanties dient af te lopen en in de lange wachtrijen dient te staan. Dit digitaal token is 2 jaar geldig en zal daarna opnieuw moeten verlengd/aangevraagd worden. Deze is dus nodig voor de correcte communicatie met de Spaanse overheidsinstanties en voor de initiële aanvraag en het het bekomen van de VV licentie. Niettegenstaande dat we uw belastingaangiftes via ons “speciale” token als erkend kantoor zullen indienen, raden we u zowiezo aan om steeds een geldig persoonlijk Spaans digitaal token te hebben, daar dit de communicatie tussen u en de diverse Spaanse overheden zal vergemakkelijken.

Verhuurvergunning in Tenerife: Belastingen

U zal in Spanje belastingen dienen te betalen op de opbrengsten die voortvloeien uit de verhuur van vastgoed dat hier gelegen is. Doorgaans is dit voor EU onderdanen 19% en voor niet-EU onderdanen 24% op de netto opbrengst uit de verhuur.

Meer informatie over de belastingen op de verhuur kan u lezen op deze pagina.

Verhuurvergunning in Tenerife: Procedure & Kosten

Vooraleer u kan en mag verhuren op de Canarische Eilanden dient u dus de volgende stappen te ondernemen:

  • Aanvragen van uw Clave Digital (digitaal token) zodat we kunnen communiceren met de nodige diensten in uw naam.
  • Aanmelden bij de Canarische fiscale diensten omdat u IGIC zal dienen te betalen op uw verhuur. (behoudens uitzonderingen)
  • Aanmelden bij de Politie/Guardia Civil, want u dient uw gasten steeds aan te melden bij de politionele diensten.
  • Invullen en indienen van de Déclaración Responsable. Dit is uw verklaring op eer dat u in het bezit bent van alle vereiste documenten en dat uw vastgoed ook beantwoord aan de verhuurnormen.

Deze procedure is vervat in ons BASISPAKKET VV en kan meestal door ons binnen de maand geregeld worden, zodat u zo snel mogelijk kan beginnen met uw verhuur. De kosten bedragen 450€ + IGIC; exclusief externe kosten (Clave Digital = 25€ voor een particulier). Neem contact met ons op zodat we u kunnen helpen!

Los van het bovenstaande, zal u ook in het bezit moeten zijn van de volgende 2 documenten:

  • Licencia de primera ocupación/cédula de habitabilidad. Dit is het document dat bij de oplevering van het vastgoed werd meegegeven en dat bewijst dat het pand bewoonbaar is. Indien u dit niet heeft, moet u het alsnog bekomen.
  • Informe urbanístico. Dit is een goedkeuring door de gemeente dat de ligging van uw vastgoed voldoet aan de ruimtelijke ordening en dat er dus verhuurd mag worden.

Indien u niet over deze documenten beschikt, kan u bij controle een boete bekomen, daar zij een onderdeel zijn van de documentatie waarover u dient te beschikken om te mogen verhuren.

Wij kunnen hiervoor zorgen, maar dit is aan een afzonderlijke prijs en zal afhangen van de gemeentelijke kosten en taksen en het werk dat we hiervoor hebben en valt moeilijk op voorhand exact te becijferen.

Regels voor verhuur Tenerife