Vermogensbelasting in Spanje: Spanje kent reeds sinds een tiental jaren een vermogensbelasting die wel eens voor ontevredenheid zorgt, omdat deze bovenop het jaarlijks kadastraal inkomen en ook bovenop de belasting van niet residenten wordt geheven, in voorkomend geval. Deze vermogensbelasting is jaarlijks in te dienen, op vrijwillige basis en het spreekt voor zich dat wij dit voor onze klanten opvolgen, berekenen en indienen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken hieromtrent!

Vermogensbelasting in Spanje

De vermogensbelasting in Spanje is verplicht wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze zijn echter verschillend indien u wel of niet resident bent in Spanje en er heerst over het algemeen (behoudens een aantal uitzonderingen) een belastingvrije som van 700.000€. Met andere woorden, de meeste mensen dienen pas de vermogensbelasting in Spanje in te dienen wanneer hun vermogen in Spanje hoger is dan 700.000€.

De uitzondering hierop is wanneer uw vermogen meer dan 2.00.000€ bedraagt, voorafgaandelijk aan de aftrek van schulden. Dan dient deze aangifte ook ingediend te worden, maar zal u niets dienen te betalen, daar er geen verschuldigde belasting is in dit geval.

Wanneer u geen fiscaal resident in Spanje bent:

U woont dus bijvoorbeeld in België en heeft een buitenverblijf in Spanje, en uw vermogen in Spanje is meer dan 700.000€ (nationale schaal) dient u de aangifte in te dienen en de verschuldigde belasting te betalen.

  • U dient enkel aangifte te doen van het vermogen dat u heeft op het Spaans grondgebied, dus niet van uw vermogen in uw thuisland.
  • Aftrek van schulden (hypothecaire leningen bijvoorbeeld) zijn toegestaan.

Indien het netto eindresultaat meer is als 700.000€ per persoon, dan is deze aangifte en de te betalen belasting verplicht.

Wanneer u wel een fiscaal resident in Spanje bent:

Dan dient u uw persoonlijk wereldwijd vermogen aan te geven in Spanje en zal hierop extra belast worden indien het netto resultaat hoger uitvalt dan de 700.000€ vrijstelling.

  • Aftrek van schulden (hypothecaire leningen bijvoorbeeld) zijn toegestaan.
  • Aftrek van uw eigen woning (met een limiet van 300.000€) is tevens toegestaan.

Op deze manier kan het dus zijn dat u als koppel tot 2.000.000€ vermogen kan hebben zonder hierop belast te worden.