Wat zijn de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus? Deze vraag is ons veel gesteld in de laatste week en het antwoord dat we moeten geven is momenteel niet rooskleurig.

Er zijn verschillende facetten waar we naar zullen moeten kijken voor de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus:

  • verhuur
  • verkoop
  • schenkingen en erfenissen
  • belastingen

Verhuur – de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

Door het Coronavirus kunnen we een negatieve invloed verwachten op de huurmarkt van Tenerife, zowel op de vakantieverhuur als op de lange termijn verhuur.

De vakantieverhuur zal het te samen met de hotelsector de komende weken tot maanden zwaar te verduren krijgen, daar de meerderheid van de toeristen niet zullen of kunnen vliegen naar Tenerife. Bijgevolg kunnen we een daling van de vraag naar vakantieverhuur verwachten en dus tevens een inkomensverlies voor de eigenaars.

Wat de lange termijnverhuur betreft, zullen verschillende huurders hun huur niet meer kunnen betalen door het verlies van hun werk en dus inkomen. De verhuurder zal dus noodgedwongen naar een financiële oplossing moeten zoeken te samen met zijn huurder of de huurder helemaal kwijt zijn.

toerisme vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

Verkoop – de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

Voor wat de vraag en het aanbod betreft van de verkoop van vastgoed op Tenerife, zal ook hier een negatieve trend ingezet worden tot zeker aan het einde van de drastische maatregelen die we momenteel dienen te ondergaan.

De bouw van nieuwbouw op Tenerife ligt zo goed als overal stil momenteel, evenals de verbouwingen van bestaande panden. Makelaars mogen ook niet meer op straat komen om vastgoed te tonen aan potentiële kandidaat kopers.

Kandidaat kopers blijven weg, door gebrek aan mogelijkheid om te vliegen en zich te verplaatsen aan de ene kant, en door een financiële onzekerheid voor de toekomst aan de andere kant. Dit laatste is gelukkig niet voor iedereen van toepassing maar voor sommige mensen die nu ook zware negatieve financiële gevolgen ondervinden door het Coronavirus.

bouwstop vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

Schenkingen en erfenissen – de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

Het enige segment waar we zo goed als zeker zijn dat we amper problemen gaan hebben met de voortzetting van onze diensten is het schenken van vastgoed op Tenerife en het uitvoeren van erfenissen op Tenerife. We kunnen momenteel onze diensten hiervoor garanderen, maar echter met vertragingen die vooral te wijten zijn aan het Spaanse Ministerie van Justitie voor wat betreft de laatste wilsbeschikking certificaten. Voor het merendeel van onze klanten hebben we volmachten opgemaakt zodat we dit verder kunnen opvolgen en dat de procedures hun beloop kennen. Beide procedures kunnen perfect door ons volledig behartigd worden zonder dat u aanwezig bent op Tenerife.

Belastingen – de gevolgen voor het vastgoed op Tenerife door het Coronavirus

De Spaanse fiscus heeft ons laten weten dat de verschuldigde belastingen aangaande vastgoed nog steeds verschuldigd zijn. Er zijn géén tegemoetkomingen momenteel voor de eigenaars van vastgoed voor wat hun belastingen betreft. U zal dus nog steeds uw belastingen voor niet-residenten op de normale manier en termijnen verschuldigd zijn. Echter in bepaalde gevallen kunnen de belastingen wél opgeschort worden zonder dat u beboet wordt. Ik spreek dan vooral over de taksen bij aankoop en overdracht van vastgoed.

Conclusie:

We kunnen u echter wel meedelen dat wij momenteel blijven werken en dat onze dienstverlening grotendeels ongewijzigd blijft. Al zullen we helaas op dit ogenblik persoonlijke ontmoetingen moeten weigeren, maar we blijven 100% telefonisch en per email bereikbaar. Een aantal diensten zijn momenteel echter wel opgeschort; zo kunnen we geen NIE’s aanvragen of bekomen, niet persoonlijk bij de fiscus terecht en geen inschrijvingen bij de Sociale Zekerheid…